Časopis EUROSTAV - 11/2021
Tematické okruhy

 

Zelené fasády

Súčiniteľ tepelnej vodivosti na návrhovú hodnotu pre minerálno-vláknité materiály 

Optimalizácia prevádzka stropného chladenia a vykurovania

Laureáti 20. ročníka architektonickej súťaže CE ZA AR

Akustický komfort

Monumentálne centrum Nivy

Obnova Michalskej veže v Bratislave

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG