Zabezpečiť zdravé vnútorné prostredie v kancelárskych budovách je dnes už úplná samozrejmosť. Bytové domy však v tomto smere zaostávajú napriek tomu, že vo svojich domovoch trávime veľa času. Renomovaní odborníci spoločnosti Siemens vyvinuli inteligentné riadenie bytov rezidenčného objektu, kde si ich majitelia môžu pomocou mobilnej aplikácie regulovať kvalitu vnútorného prostredia, zvyšovať komfort bývania a šetriť energiami. Vyspelí investori už siahajú aj po týchto technológiách a nájomníci si ich nemusia riešiť individuálne a dodatočne.

Rezidenčný projekt Sky Park v Bratislave je prvý bytový komplex, kde je súčasťou bytového štandardu aj inteligentné riadenie vnútorného prostredia prostredníctvom mobilnej aplikácie. Technológia inteligentných bytov zefektívňuje hospodárenie s energiami, zlepšuje kvalitu života, dáva viac voľnosti vďaka nezávislému ovládaniu technológie smartfónom či tabletom a v neposlednom rade zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Správnym nastavením komplexnej automatizácie možno dosiahnuť, že tepelný komfort sa bude prispôsobovať požiadavkám každej domácnosti bez ďalšieho zásahu – plne autonómne.

Aplikáciou, ktorú majú užívatelia bytov v mobiloch, môžu ovládať tepelný komfort a kvalitu vnútorného prostredia, teda nastaviť kúrenie, chladenie a vetranie. Ovládanie je plne intuitívne cez jednoducho koncipované grafické rozhranie. Po otvorení aplikácie má užívateľ na výber tri rôzne režimy: komfort, útlm – pre prípad, že nikto nie je doma, alebo režim dovolenka pri dlhšej neprítomnosti. Tak isto možno meniť intenzitu výmeny vzduchu, čiže vetrať. Štandardne je aplikácia nastavená na 22 stupňov Celzia pri kúrení a chladenie na 24 stupňov Celzia. Ak je teplota v tomto intervale, nie je potrebné kúriť ani chladiť, iba vetrať na základe požiadaviek užívateľa, ktorý môže krátkodobo vyvetrať so zvýšenou intenzitou výmeny vzduch v miestnostiach. Zvýšená intenzita vetrania sa prejaví aj pri používaní sociálnych zariadení. Kúrenie, chladenie, vetranie navzájom spolupracujú, o čo sa stará kvalitný systém merania a regulácie od spoločnosti Siemens.

Každý režim možno ďalej rozdeliť na dennú alebo nočnú prevádzku a v plánovači nastaviť vlastnú teplotu pre každú miestnosť v byte, podľa čoho sa spúšťa kúrenie alebo chladenie. V neplánovaných situáciách vie nájomník zmeniť naprogramované nastavenie cez mobil a pripraviť želanú pohodu skôr, než príde domov. Ak má napríklad päťizbový byt, nemusí to robiť zvlášť pre každú miestnosť, stačí na to jedno tlačidlo.

Inteligentné byty zhromažďujú citlivé údaje, preto je prvoradé, aby sa uchovávali v bezpečí a zodpovedne používali. V tomto rezidenčnom riešení sú všetky komunikácie šifrované a zabezpečené. V sieťach sú inštalované len certifikované prístroje a nájomníci si ich nemôžu svojvoľne dopĺňať, aby nepoškodili ostatných. V prípade výpadku elektrickej energie sú zariadenia napájané zo záložných zdrojov, nastavené parametre by sa nemali stratiť. Navyše, na to, aby pri výpadku elektriny nedošlo k prenosu pachov medzi bytmi, automaticky sa rýchlo uzavrú spätné klapky na stúpačkách klimatizácie a vetrania.

Najväčšie rezidentské riešenie na našom trhu v bytovom komplexe Sky Park vyvíjala spoločnosť Siemens na Slovensku. Jej odborníci vytvorili softvér a mobilnú aplikáciu na mieru na použitie v inteligentných bytových domoch. Užívatelia bytov majú prístup k tomuto riešeniu štandardným spôsobom ako ku ktorejkoľvek mobilnej aplikácii pre svoj mobilný telefón. Úspešné nasadenie tohto riešenia viedlo k zvýšenému záujmu o túto mobilnú aplikáciu, preto v súčasnosti pracujeme na jej implementácii v ďalších rezidenčných projektoch.

 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG