Ďalší pandemický rok čaroval opäť vo všetkých stavebných odvetviach, niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Rok 2022 prináša nové plány a pre stavebníctvo by mal byť optimistickejší, na stavebný trh by sa malo dostať niekoľko balíkov peňazí s dôrazom na obnovu budov.

Otázka pre respondentov:

Ako sa darilo vašej spoločnosti v roku 2021? Ste pripravení na výzvy v nasledujúcom roku?

 

Ing. Dana Masaryková

marketingový manažér WOLF CZ & SK

Rok 2021 bol pre nás mimoriadne náročným rokom, ale vlial nám aj istú dávku optimizmu. Na stavebnom trhu sme zaregistrovali pozitívne zmeny, postupne sa rozbehlo viacero väčších stavebných projektov a evidujeme aj nárast aj v segmente individuálnej výstavby. V tomto roku sa pridala ešte ďalšia výzva – a to výrazný nedostatok surovín a stavebných materiálov a nárast ich obstarávacích cien, čo spomalilo výrobu, predĺžilo dodacie doby a navýšilo ceny jednotlivých TZB zariadení. Naša spoločnosť reagovala na zmeny na trhu rýchlo a flexibilne najmä vďaka úsiliu a odhodlanosti našich zamestnancov.

Rok 2022 vnímame optimisticky - v znamení obnovy a reštartu. Veríme, že v roku 2022 sa stavebný trh stabilizuje a naštartuje sa jeho postupný rast – či už v oblasti stavebných zákaziek alebo projekcie. Veľmi pozitívne vnímame „Plán obnovy“, ktorého časť – Obnova budov sa spustí už v prvej polovici roka 2022, čo by mohlo tiež napomôcť celému stavebnému sektoru.

 

Rastislav Obselka

obchodný riaditeľ, ForClean, a. s.

Rok 2021 bol pre spoločnosť ForClean a. s. veľmi turbulentný a plný zmien. Najväčšie zmeny nastali vo vedení, keď sa predstavenstvo spoločnosti rozhodlo vymeniť generálneho a taktiež obchodného riaditeľa. Napriek týmto zásahom sa spoločnosti podarí splniť plánované objemy výroby a predaja v roku 2021. Nebolo to však jednoduché. Nárast cien vstupných materiálov (oceľ, hliník) a ich nedostatok na trhu nám situáciu neuľahčovali a dovolím si tvrdiť, že sme neboli jedinou spoločnosťou, ktorá bola týmto vývojom trhu zasiahnutá. Výsledky v nemalej miere ovplyvňuje aj vývoj pandemickej situácie Covid-19. kde sa nám darilo prijatými opatreniami udržať výrobné kapacity na požadovanej úrovni a nepociťovali sme veľké výpadky výrobných pracovníkov.

Pripravení na výzvy v nasledujúcom roku? Na túto otázku si dovolím odpovedať veľmi stručne „ Áno sme pripravení“. Všetci vieme, že situácia nebude ani v roku 2021 jednoduchá, ale ako sa vraví, šťastie praje pripraveným.

Ešte v priebehu tohto roka sme sa  intenzívne pripravovali na nasledujúci rok 2021. Urobili sme viacero strategických zmien interne v rámci organizácie práce  obchodného oddelenia  a jeho zamerania.

Čo sa týka nášho portfólia zostáva nezmenené, ale samozrejme pripravujeme pár drobných inovácii ktoré uvedieme na trh v roku 2022. Rozširujeme svoje aktivity na českom  trhu a tiež v krajinách mimo CZ a SK .

Všetko čo sme doteraz pripravili nás napĺňa optimizmom  a zároveň chceme veriť, že situácia na trhu s komoditami a Covid-19 sa v roku 2022 stabilizuje .

 

Igor Ivanko

konateľ spoločnosti EVO GLASS

Rok 2021 priniesol veľa výziev, v prvom rade bolo potrebné očistiť si myseľ od roku 2020, od pandémie a od politiky. Následne to šlo samo. Naši zákazníci nám prinášali veľa nových podnetov na ktoré sme museli rýchlo reagovať a naopak, tieto nové realizácie a skúsenosti nám prinášali nových zákazníkov. Sme radi že sme mohli dodávať naše akustické steny zvučným značkám ako Slovenská sporiteľňa, Poštová banka a podobne. Taktiež sme sa zúčastnili na peknej realizácii v Pradiarni 1900, čo je historická budova ktorá momentálne viaže moderné prvky a pritom zachováva starého ducha. Tento koncept sa mne osobne veľmi páči, nakoľko sa výrazne odlišuje od modernej architektúry . 

Budúci rok nám prináša už teraz veľa plánov. Chceme navýšiť objem výroby aj personálny nárast, pridať nové produkty do nášho portfólia a vytvoriť tak pracovné príležitosti aj pre ďalších ľudí , ktorí s nami zdieľajú radosť z práce so sklom a tak uspokojiť potreby existujúcich ale aj nových zákazníkov s ktorými nám rok 2022 skríži cestu . Teraz ale musím konštatovať, že sa tešíme na sviatky v kruhu rodiny a užijeme si trocha oddychu aby sme rok 2022 odštartovali v čo najlepšom tempe a splnili si plány na 100 %!

 

Monika Jurigová

marketingový manažér CS-MTRADE SK

Rok 2021 hodnotíme úspešne - najmä rezidenčný sektor - projektový menej úspešne. Aj napriek dodávateľskej kríze (nedostatok komponentov) sme dobrou nákupnou politikou tento rok zvládli úspešne. Nasledujúci rok je samozrejme s mnohými otáznikmi a snažíme sa naň zodpovedne pripraviť. Očakáva sa ďalšie zdražovanie (tak asi ako vo všetkom), ale zdražovaním energii očakávame dopyt po efektívnych a spoľahlivých zariadeniach, hlavne v sektore vykurovania.

 

 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG