Bory

Developer Penta Real Estate okrem centra hlavného mesta nasmeroval svoje aktivity aj do okrajovej časti mesta. Počas výstavby satelitného sídliska Devínska Nová Ves zostala nezastavaná časť medzi sídliskom a mestskými časťami Dúbravka a Lamač, ktorá oddeľovala Devínsku Novú Ves od zvyšku Bratislavy. Práve na tomto území, na ploche viac ako 25 hektárov rozbehol projekt Bory. Urbanizácia  Borov prispeje ku kompaktnosti tejto časti Bratislavy a lokalita sa postupne transformuje na plnohodnotnú mestskú štvrť s nadštandardnou občianskou vybavenosťou, ktorá tu veľmi chýbala. Takýto rozvoj lokality predvídal aj územný plán Bratislavy.

„Projekt Bory a vízia vybudovania takto rozsiahlej mestskej štvrti pre nás od začiatku predstavovali veľkú výzvu, ale veríme, že táto lokalita má obrovský potenciál a podarí sa nám z nej v horizonte niekoľkých rokov vybudovať etablovanú štvrť.“


Čerešne City

Čerešne City je novovznikajúca rezidenčná štvrť definovaná jedinečným architektonickým rukopisom, s vlastným námestím, najrozsiahlejšou zelenou oddychovou zónou v Dúbravke, so službami, s ihriskami, vodnými plochami a celou paletou mestotvorných prvkov. Táto moderná obytná štvrť inšpirovaná svetovými trendmi rezidenčného developmentu vyrastá v dúbravskej časti Polianky.

„Jednotlivé budovy v Čerešniach majú svoju atmosféru, svoj vlastný dizajn. Na rozdiel od iných developerov nie sme zástancami anonymity napriek tomu, že v rámci úspory nákladov by bolo výhodné opakovať rovnaký typ architektúry. Chceme, aby tu obyvatelia dostali viac, aby sa ľahšie spoznali so susedmi a mali kde tráviť voľný čas. Veríme, že nastane synergický efekt a komunita Čerešní sa bude rozrastať. Naši najmenší obyvatelia si môžu budovať priateľstvá na celý život ako kedysi ich rodičia na sídliskách.“


Nesto

Nesto je nová štvrť Bratislavy, ktorá vyrastie na hranici Slovenska s Rakúskom. Na území s rozlohou približne 47 hektárov vznikne mestská časť, kde bude žiť až 15-tisíc obyvateľov. Prví z nich by sa podľa plánov investora mali do prvej – južnej časti štvrte nasťahovať v roku 2024. Projekt ponúkne na jednom mieste všetko, čo je potrebné na moderný život: kvalitné bývanie, bohatú občiansku vybavenosť, výborné dopravné napojenie, blízkosť centra, príležitosť na zamestnanie a veľké množstvo možností na trávenie voľného času. Nová štvrť nebude výnimočná len svojou komplexnosťou, ale aj ambíciou naplniť niektoré ciele na zníženie uhlíkovej stopy.

„Táto oblasť si zažila aj obdobie, keď ľudí na oboch stranách hranice nespájala, ale rozdeľovala. Dnes je už, našťastie, potenciál tohto miesta iný a po dekádach, keď stálo prázdne, má obrovskú príležitosť začať ľudí spájať. Veríme, že Nesto bude pre mestskú časť Petržalka prínosom a  trvalé miesto si v ňom nájdu napríklad aj komunitné podujatia ako vianočné trhy, mestské dni, koncerty či výstavy.“


Slnečnice

Slnečnice sú najväčší rezidenčný projekt na Slovensku. V súčasnosti ide o pätnásty rok projektovania a výstavby v lokalite. Lokalita je špecifická, umiestnená na ostro definovanom rozhraní sídliska Petržalka a prírodného prostredia lužných lesov.

„Slnečnice sme od začiatku videli ako miesto stvorené na prácu, oddych a zážitky. Pretože žiť v meste znamená mať možnosti.“


 Vydrica

Projekt Vydrica nadväzuje na bohatú históriu lokality a vytvára v srdci Bratislavy novú štvrť, ktorá spojí to najlepšie na plnohodnotný mestský život. Bude to miesto pre Bratislavčanov aj pre návštevníkov z okolia. Ponúkne pulzujúci život aj príjemné súkromie v úplnom centre mesta. Výrazne rozšíri Staré Mesto a plynulo prepojí pešiu zónu a dunajské nábrežie, čím sa doplnia chýbajúce mestské štruktúry v Starom Meste. Atraktivitu projektu okrem jeho polohy zvyšuje kvalitný urbanizmus a architektúra, ktorá zohľadňuje historický kontext miesta, ako aj potreby obyvateľov a návštevníkov Vydrice. Cieľom je vytvoriť vyváženú a udržateľnú štvrť, ktorá má všetky znaky autentického a živého mesta. 


Viac o mestských štvrtiach nájdete v aktuálnom čísle Eurostavu

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG