späť na obsah časopisu

Betónové vozovky sú skráteným pomenovaním cementobetónových (CB) vozoviek, ktoré patria do skupiny tuhých vozoviek. I keď sú obstarávacie náklady (zvyčajne) vyššie než v prípade netuhých alebo polotuhých (asfaltových) vozoviek, skúsenosti z mnohých krajín dokladujú vyššiu trvanlivosť a nižšie náklady na údržbu betónových vozoviek. V praxi sú však medzi betónovými vozovkami/plochami kvalitatívne rozdiely, a to nie pri porovnaní tried CB I – III, ale technológií zhotovenia. Tak ako každý zákazník/staviteľ má iné priority a hodnotový rebríček, existuje viacero technológií zhotovenia betónových plôch – od štandardných cez inovatívne až po tzv. lowcostové. Najviac sa ich realizuje v súkromnom sektore. Kombináciou rigidnosti niektorých noriem a vynachádzavosti na oboch stranách zmluvného vzťahu sa ustanovenia normy obchádzali. Preto je dôsledné uplatňovanie noriem a aktuálneho stavu technických poznatkov skôr výnimkou než pravidlom. V tomto článku budeme hovoriť o technológii, ktorá je známa pod označením prelievané asfalty (asfaltocementové kryty – ACB).

Asfaltocementové kryty vozoviek

Hlavnou myšlienkou pri vývoji tohto stavebného materiálu bola medzera na trhu, ktorá by pokryla výhody a nevýhody tuhých a netuhých krytov ciest. Stručne možno konštatovať, že z pohľadu technológie výstavby ide o jednoduchší, rýchlejší a finančne dostupnejší proces než pri vyhotovení CB krytov, no s vlastnosťami, ktoré zodpovedajú hlavne životnosti a tuhosti týchto krytov. Zo strany asfaltov sa účelne zobral koncept rýchlosti výstavby bez nutnosti dilatačných škár a rádovo jednoduchšie opravy vozovky.

 

Vývoj tejto technológie sa začal v 30. rokoch minulého storočia v Európe, ako aj v USA. Z dostupných zdrojov je možné nájsť tieto firmy s ich produktmi ako asfaltocementový betón.

 

Dánsko:

 • CONTEC, produkt: ApS CONFALT®
 • DENSIT, produkt: DENSIPHALT®

 

Francúzsko:

 • Eurovia, produkt: SALVIACIM®
 • COLAS, produkt: RODAL®

 

Austrália:

 • Fulton Hogan, produkt: RIGIPHALTE®

 

Z uvedených technológií sú všetky okrem RIGIPHALTE® dostupné aj na Slovensku. Produkty SALVIACIM® a RODAL® sa dajú aplikovať výhradne výrobcami týchto technológií. CONFALT® a DENSIPHALT® často používajú zhotovitelia na priemyselné podlahy a spevnené plochy.

Z hľadiska technológie ide principiálne o rovnaký proces. Po dosiahnutí nosného podkladu a nanesení spojovacieho postreku v dostatočnej miere sa rozprestrie asfaltový koberec tak, aby sa dodržali všetky technologické postupy a podmienky. Potom sa podľa konkrétneho technologického postupu zabezpečí zálievka, ktorá sa vyleje na povrch nosnej kostry. Gumovými stierkami alebo inak špecifikovanými pracovnými pomôckami sa stiahne prebytočná zálievka na ďalší pracovný záber. Na zlepšenie prenikania cementovej malty sa môžu použiť vibračné dosky a ľahké vibračné valce. Povrch sa vibruje prerušovane tak, aby sa nenarušila nosná kostra . V špeciálnych prípadoch sa potom upraví povrch vozovky na požadovanú štruktúru (športové haly, ihriská, chodníky). Keďže v tejto technológii sa v zálievke použil cement, v závislosti od klimatických podmienok je potrebné zabezpečiť kropenie vodou, aby sa zabránilo nadmernému vysychaniu.

 

Asfaltová kostra:

 •                Žehličku vyhrievať 45 min. pred začiatkom.
 •                Rýchlosť finišera 6 m/min.
 •                Hutnenie len (tzv.) nahladko (cca 3 pojazdy).
 •                Vibrovať len na spojoch a špeciálnych miestach.
 •                Teplota podkladu viac než 5 °C.
 •                Nesmie pršať.
 •                Spojovací postrek 0,5 kg/m2 zvyškového spojiva (t. j. dávka emulzie 0,8 kg/m2). Tam, kde je drsnejší podklad, zvýšiť dávkovanie na 0,6 kg/m2 zvyškového spojiva (t. j. dávka emulzie cca 1,0 kg/m2).
 • Spojovací postrek dôsledne aplikovať aj na spoje.
 • Dbať na čistotu podkladu a detailov (napr. pri spojoch a obrubníkoch).
 •                Prípadné chladenie PA (kropením).
 •                Zákaz otvorenia/sprístupnenia doprave.


Článok dočítate v aktuálnom čísle časopisu EurostavAutor
Ing Dr. Peter Briatka, MBA, Ing. Jana Briatková Olšová, Ing. Matúš Jaššo, Ing. Ivan Vavrík,
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG