Časopis EUROSTAV - 4/2021
Tematické okruhy

Inovácie hýbu aj svetom stavebníctva

Biomimetický a biofilný dizajn ako nástroj tvorby inteligentných budov

Vplyv materiálu tepelnej izolácie na výkon stenového systému s tepelne aktivovaným betónovým jadrom

Výroba chladu z tepla – systémy znižujúce tepelnú záťaž budov

Georadar ako prevencia nepríjemných prekvapení

Akustika administratívnych budov

Bastion Office Center

FC-Campus v Karlsruhe

Materializácia udržateľnosti

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG