späť na obsah časopisu

Spoločnosť Wienerberger, svetový výrobca a dodávateľ hlinených výrobkov na steny, fasády, strechy či na dlažby, si buduje know-how už vyše dvoch storočí a zabezpečuje ustavičný vývoj nových, atraktívnych stavebných výrobkov. O jej napredovaní a podpore procesov ohľaduplných k životnému prostrediu sme sa porozprávali s Miroslavom Cinom, konateľom spoločnosti Wienerberger.

 

Wienerberger je známy predovšetkým ako producent stavebných materiálov na báze keramiky. Aké inovácie vo svojom portfóliu máte pripravené na tento rok?

Tento rok predstavíme revolučnú keramickú škridlu V11 s originálnym dizajnom od špičkových návrhárov štúdia F. A. Porsche. Moderná škridla s čistými líniami spája dokonalé technické parametre s unikátnym vzhľadom. Skosenie povrchu do tvaru písmena V sa totiž na strešných škridlách doposiaľ nikdy nepoužilo. Popri exkluzívnom vzhľade plní V funkciu odvodu dažďovej vody a ochrany proti nepriaznivým vplyvom počasia, najmä silnému vetru a zaťaženiu snehom.

Udržateľnosť a redukcia uhlíkovej stopy sú integrálnou súčasťou globálnej stratégie spoločnosti Wienerberger. Spoločnosť sa zaväzuje plniť ambiciózne ESG ciele s upriamením na tri kľúčové oblasti: dekarbonizáciu, cirkulárnu ekonomiku a biodiverzitu. A to z jednoduchého dôvodu: Wienerberger chce žiť udržateľne! Spoločnosť sa zaviazala do roka 2023 znížiť emisie CO2 o 17,5 %, preto aktuálne vo fabrikách prebieha viacero iniciatív.

Pri výbere materiálov na stavbu budov sú štandardným kritériom tepelnoizolačné vlastnosti, ale aj ekologické hľadisko a udržateľnosť. Čo ponúkate staviteľom v tomto zmysle?

Hrubá stavba z tehál je nielen energeticky úsporná. Prirodzené vlastnosti tohto prírodného stavebného materiálu zároveň zabraňujú výkyvom teploty v interiéri. Tým nielenže prispievajú k zníženiu spotreby energie na vykurovanie či na chladenie, ale súčasne podporujú zdravé vnútorné prostredie.

Zásadným argumentom v prospech keramických tehál a škridiel je ich priaznivá ekologická bilancia, ktorú nadobúdajú vďaka dlhej životnosti a minimálnym nárokom na údržbu. Overená životnosť keramických materiálov presahuje 100 rokov. Čím dlhšia je životnosť materiálu, tým nižší je počiatočný dosah výrobného procesu na životné prostredie.

Z hľadiska trvalej udržateľnosti je mimoriadne dôležitý aj potenciál opätovného použitia. Keramické stavebné materiály sú premiantmi v oblasti minimalizácie odpadu a znečisťovania životného prostredia. Potenciál opätovného použitia väčšiny tehál Porotherm je až 95 %.

Aké sú energetické perspektívy tehlových budov?

Funkčnosť tehlových stavieb overili stáročia používania. Na tomto sa nič nezmení ani v budúcnosti. Vďaka moderným technológiám výroby a vývoju zameranému na zdokonaľovanie vlastností sa tehly bez akýchkoľvek obmedzení môžu používať na zhotovenie obálky budov s takmer nulovou spotrebou energie – a to dokonca bez potreby zateplenia.

Dom s takmer nulovou spotrebou energie musí mať z tepelnotechnického hľadiska veľmi kvalitnú obálku. Tieto požiadavky spĺňa jednovrstvové obvodové murivo z tehál Porotherm T Profi, ktoré sú plnené minerálnou vlnou, ako aj z tehál Porotherm EKO+, čisto na báze keramiky.

Kvalitná obálka je pre návrh domov s takmer nulovou spotrebou energie kľúčová, no jej vplyv na spotrebu primárnej energie má ekonomické limity. Preto je pri návrhu nulového domu najdôležitejší komplexný prístup od návrhu vhodného, energeticky úsporného tvaru cez vhodnú orientáciu stavby až po vhodnú kombináciu technických zariadení na pokrytie energetických potrieb domu.

Tehliarsky výrobok je sám osebe ohľaduplný k životnému prostrediu, lebo je vyrobený z hliny. Je taká aj jeho výroba?

Výsledky overovania nezávislými inštitúciami ukázali, že naše výrobky majú vysokú pridanú hodnotu v kontexte celého životného cyklu, čo dokladá Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD – Environmental Product Declaration) pre výrobky z oboch slovenských výrobných závodov – v Boleráze i v Zlatých Moravciach.

Keramické stavebné materiály sa vyrábajú z prírodných materiálov a hlinisko sa nachádza vždy v tesnej blízkosti výrobných závodov. Prepravné vzdialenosti sú veľmi krátke, a tak sa ovzdušie nezaťažuje zbytočnými emisiami. Vždy je jasné, odkiaľ surovina pochádza.

Výroba je takmer bezodpadová. Tehly alebo škridly, ktoré v procese výroby neprešli kontrolou kvality, sa rozomelú a používajú ako prísada do receptúry na výrobu tehliarskych prvkov. V procese nedochádza ani k produkcii odpadových vôd.

Ustavične sa snažíme napredovať v oblasti minimalizácie vplyvu výroby na životné prostredie. Významným krokom bola modernizácia závodu v Boleráze, ktorá umožnila výrobu moderných tehál Porotherm 44 EKO+ Profi s nadštandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Nové technologické vybavenie pomohlo znížiť spotrebu energií a emisií CO2 na jednotku tehly až o štvrtinu. Zvýšila sa aj efektívnosť výrobného procesu.

Ste preferovaným dodávateľom stavebných systémov nielen pre individuálne rodinné domy, ale aj pre komerčné stavby a bytové domy. Na ktorom významnom projekte sa podieľate?

Tehlové murivo má nezameniteľné miesto v súčasnej výstavbe. Prvky tehlového systému Porotherm sa nám veľmi dobre darí presadzovať aj pri výstavbe komerčných stavieb a bytových domov.

Medzi pekné referenčné projekty pre tehlu Porotherm patrí bytový dom NIDO, ktorý v roku 2019 získal národnú cenu za architektúru CE ZA AR, alebo prestížny projekt SKY PARK od svetoznámej Zahy Hadidovej. Podieľali sme sa aj na výstavbe národného futbalového štadióna na Tehelnom poli.

Aktuálne dodávame materiál na tretiu fázu projektu Bory Bývanie, na výstavbu rezidenčného projektu na bratislavskej Kolibe ZigZag, modernej štvrte Slnečnice v Bratislave, Living Parku Nitra alebo Hotela Damian v Jasnej. Viacero projektov s tehlami Porotherm je vo výstavbe aj v Košiciach – Nová terasa, Albelli, Zelená stráň.

Súčasťou nášho portfólia sú aj lícové tehly Terca na originálnu bezúdržbovú fasádu. Tá sa spolu s tehlami Porotherm uplatnila napríklad na projekte Dve sýpky v bratislavských Jarovciach.

Pálená škridla má v našom regióne dlhoročnú tradíciu, značku Tondach nájdete na mnohých historických pamiatkach, napr. Krásna Hôrka, Červený kláštor či Pevnosť Komárno s najväčšou súvislou plochou strechy v Európe. Svoje miesto si naša krytina našla aj na chatách v štýle tradičnej slovenskej architektúry v liptovskej osade Gothal.

Využívate digitálne technológie, ktoré pomáhajú pri používaní vašich výrobkov v procese navrhovania, pri technických riešeniach a iných službách?

Digitalizácia je neodmysliteľnou súčasťou nielen výrobného procesu, ale aj predaja, starostlivosti o zákazníka či procesu navrhovania budov. Tento rok plánujeme dokončiť implementáciu svojich produktov do knižnice BIM, aby sme architektom a projektantov aj takto uľahčili prácu s našimi stavebnými materiálmi. 

Čo by ste odkázali, odporučili architektom, projektantom pri riešení stavieb vaším stavebným systémom?

Starostlivým plánovaním hrubej stavby s použitím systémových doplnkov a výberom tehál, ktoré umožňujú zhotoviť jednovrstvové omietané obvodové murivo s nadštandardnými tepelnoizolačnými parametrami bez potreby zateplenia, bezpečne splnia požiadavky na novostavby s takmer nulovou spotrebou energie. Použitie systémových doplnkov Porotherm pri vytváraní detailov nielen optimalizuje použitie stavebného materiálu a minimalizuje chyby pri realizácii, takisto sa výrazne zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti detailov ako rohy, parapety a ostenia okien. Doplnky súčasne umožnia takmer bezodpadovú výstavbu bez rizika vzniku tepelných mostov.

Do portfólia značiek Wienerberger pribudla značka Semmelrock. Aké sú vaše očakávania?

Do integračného procesu vstupujeme s cieľom posilniť svoju pozíciu na slovenskom trhu a zefektívniť rozhodnutia orientované na zákazníka. Chceme rásť tým, že spojíme svoje aktivity v oblasti stien, striech, fasád a okolia domov, a to kombináciou svojho know-how a osvedčených postupov. Integrácia spoločností Wienerberger, s. r. o., a Semmelrock Stein + Design Dlažby, s. r. o., na Slovensku znamená vytvorenie spoločného manažmentu. Zmeny vstúpili do platnosti 1. 3. 2021, pričom spoločnosti naďalej zostanú dvoma samostatnými právnymi subjektmi.

Integrácia vytvára príležitosť na zosúladenie prístupu k zákazníkovi a uľahčenie spoločného predaja s cieľom realizovať ponuku celej obálky budovy. Víziou Wienerberger Group je byť uznávaným dodávateľom komplexných riešení obálky budovy a jej infraštruktúry.  

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG