späť na obsah časopisu

Udržateľnosť vo výstavbe si všímame už pár desaťročí. V súčasnosti kladieme najväčší dôraz na potrebu znižovania uhlíkovej stopy aj vzhľadom na to, že výstavba a prevádzka budov spôsobujú 39 % globálnych emisií CO2 [1]. Ďalším menej potešiteľným faktom je, že svet funguje na ekologický dlh, čerpáme teda viac prírodných zdrojov, než je Zem schopná obnovovať. Na minulý rok bol dátum, keď sme minuli udržateľne dostupné zdroje, stanovený svetovo na 22. 8. 2020. Naša krajina je na tom ešte o niečo horšie, túto hranicu sme prekročili o tri mesiace skôr [2]. Slovensko sa však, spolu s ďalšími štátmi Európskej únie, zaviazalo dosiahnuť do roka 2050 uhlíkovú neutralitu [3]. 

Tieto informácie sú často podnetom na vytváranie rôznych iniciatív. S jednou z nich prišla aj Fakulta architektúry a dizajnu (FAD) STU, presnejšie jej Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry (UEEA). Ide pri nej o zníženie uhlíkovej stopy školy, hovoríme o „dekarbonizácii“ FAD. Jednou časťou tohto projektu je vytvorenie BIM modelu budovy školy s pomocou študentov. Model sa využije pri výskume i pri manažmente prevádzky školy a študenti si precvičia využitie informačných technológií, ktorých vývoj stále napreduje – ich spolupráca na takomto type projektu bude pre nich v praxi určite výhodou.  

 

Cieľ projektu

 

Pojem BIM je dnes už veľmi rozšírený, no predstava o spôsobe práce na BIM projekte je často skreslená. Preto sme sa rozhodli priblížiť študentom tento formát projektovania, je to zároveň jeden z cieľov nášho výskumu. Vzájomne prínosnou aktivitou pre študentov aj pre školu je na Fakulte architektúry a dizajnu tvorba BIM modelu budovy, kde sme pre študentov pripravili možnosť podieľať sa na tvorbe architektonického modelu budovy fakulty na BIM platforme v rámci letnej školy architektúry. Tento model sa potom použije ako podklad na ďalšie výpočty a výskum. Najbližším cieľom je teda vytvorenie základného 3D modelu súčasného stavu FAD na BIM platforme.

 

Metodika

 

V BIM ide v prvom rade o spoluprácu a spracovanie informácií, aj preto je lepšie vnímať ho ako proces. Tento proces je koordinovaný vďaka BEP (BIM Execution Plan), ktorý má jasne definované pravidlá. V prípade BIM projektu pre FAD je BEP štruktúrovaný takto:

 

  1. Získanie základných informácií a dostupných podkladov (výkresová 2D dokumentácia budovy FAD).
  2. Pracovné prostredie. CDE (Common Data Environment)/BIM platforma – Allplan a Bimplus v študentskej licencii pre projekt znižovania uhlíkovej stopy FAD s podporou Allplan Slovensko, s. r. o.
  3. Štruktúra práce. Práca na modeli bude rozdelená do sekcií, každá z nich sa vypracuje na lokálnej verzii a odošle do cloudovej BIM platformy Bimplus. Podklady budú prístupné v spoločnom priečinku projektu na Bimplus.
  4. Koordinácia práce. Progres práce bude viditeľný v spoločnom online modeli, kam sa budú nahrávať vymodelované úseky. Tieto úseky sa budú kontrolovať a schvaľovať alebo ich bude pripomienkovať BIM koordinátor projektu.
  5. Definícia LOD (Level of Details) BIM modelu. Úroveň spracovania je stanovená pre vypracovanie geometrie architektonických 3D elementov (stien, otvorov, ich výplne, stropných konštrukcií, strechu).
  6. Výmena a správa informácií o BIM modeli. Tie sa budú realizovať pomocou  issue managera, ktorý je súčasťou BIM platformy na komunikáciu o projekte.

 

Na základe hmotového 3D modelu budovy FAD vytvoreného študentmi sa potom vytvorí ďalší 3D model – model miestností, ktorý poslúži na výpočet tepelných strát. Obidva modely budú patriť do spoločného BIM modelu, budú sa však spravovať samostatne. Model tepelných strát už nebudeme riešiť v rámci letnej školy, jej cieľom je len model geometrie budovy. Informácia o súčasnom stave budovy a výpočet tepelných strát je však dôležitý pre projekt dekarbonizácie FAD.

 

BIM neFÁDne

 

Príprava projektu letnej školy architektúry [4] je v poslednej fáze, bude spustená v máji. V rámci jej časového rozsahu (40 hodín) najskôr predstavíme študentom koncept práce v BIM úvodnou prednáškou, ktorú bude mať Ing. Tomáš Funtík, PhD., viceprezident BIM asociácie Slovensko [5]. Potom bude prebiehať koordinácia účastníkov na prácu na jednotlivých úsekoch modelu a nastavovanie spôsobu výmeny informácií. Cieľom je vytvoriť základný BIM model budovy FAD, tomu sa prispôsobí školenie práce vo v používanej BIM platforme a študenti sa oboznámia s pojmami ako BEP či CDE na konkrétnych príkladoch.


Článok dočítate v aktuálnom čísle Eurostavu


Autor
Ing. arch. Veronika Krausková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG