späť na obsah časopisu

Modulárny stavebný systém vníma odborná verejnosť pozitívne najmä vďaka praktickosti, rýchlosti výstavby, ale aj ako alternatívu. Väčšina existujúcich panelových budov projektovaných v Slovenskej republike mala dostatočnú statickú rezervu, ktorá umožňovala výstavbu strešných nadstavieb. Napriek značným výhodám modulárnych strešných nadstavieb sa spomínaná metóda zvyšovania dostupného a udržateľného bytového fondu – najmä vo veľkých mestách – na Slovensku málo využíva.


V európskom meradle sa takmer 40 % energie spotrebuje na prevádzku budov, v ktorých trávime 90 % času. Zníženie energetickej spotreby budov možno považovať za základ pre inovatívne riešenia bytovej výstavby a obnovu bytového fondu, ktorá zároveň generuje lepšie užívateľské skúsenosti – zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia s optimálnym dizajnom budovy.

Prefabrikácia má dlhú históriu a často sa označuje ako „najstaršia nová myšlienka“ architektúry. V období po druhej svetovej vojne bol nedostatok bytov a súčasne vznikli nové formy výstavby, ktoré mali čeliť tejto novej výzve. Popri konvenčne vyrábaných domoch postavených v období úsporných opatrení experimentovali dizajnéri s domami zostavenými z priemyselných komponentov (napríklad Eamesov dom), ktoré sa spoliehali na celý rad nových technológií v oblasti konštrukcií. Mnoho prístupov bolo veľmi úspešných (Lawson a kol., 2010). Tento nový spôsob výstavby pomocou prefabrikovaných modulárnych jednotiek vedie k viacerým výhodám v oblasti výstavby a udržateľnosti.

 

Koncept SOLTAG – udržateľný spôsob bývania

Koncept strešnej nadstavby SOLTAG bol zaradený do medzinárodného projektu ANNEX 60 – Obnova bytového domu pri využití prefabrikovaných systémov, ktorého súčasťou bol projekt „Sustainable roof extension retrofit for high-rise social housing in Europe (SuReFit)“. Jeho cieľom bolo zhodnotenie výhod a možností prefabrikovaných nadstavieb pri obnove existujúcich nájomných (sociálnych) bytových domov s cieľom zlepšenia kvality, zrýchlenia realizácie a dosiahnutia nízkoenergetického štandardu.

Koncept SOLTAG je moderný energetický systém, ktorý je navrhnutý tak, aby bolo možné zásobovať dom energiou len z vlastných zdrojov nezávisle od okolia – využitím solárnych panelov umiestnených na streche integrovaného systému na ohrev vzduchu, a to so správnou orientáciou objektu na svetové strany. V zásade je koncipovaný ako riešenie adaptácie strechy – ide o bytovú jednotku, ktorú možno postaviť na existujúcu mnohopodlažnú budovu zo 60. a 70. rokov minulého storočia bez toho, aby ju bolo potrebné napojiť na súčasný energetický systém budovy.

 

Obr. č. 1 Príklad bytového domu s riešením nadstavbou konceptu SOLTAG (Dánsko), (zdroj: autor)

 

Problémom pri riešení strešných nadstavieb je skĺbenie riešenia svetelnej kvality, t. j. zabudovaných okien, s nadmerným prehrievaním v letných mesiacoch (tepelné zisky zo slnečného žiarenia). Systém SOLTAG predstavuje aktívny systém, ktorý sa dokáže prispôsobiť zmeneným vonkajším podmienkam. V letných mesiacoch ide o riadenie tieniacej techniky, znižujúcej tepelné zisky a využívajúcej komínový efekt na prirodzené vetranie, ktoré sa aktivuje po dosiahnutí vnútornej teploty 26 stupňov Celzia. Takto sa zabezpečí optimalizácia vzťahu medzi vonkajším a vnútorným prostredím a vytvorenie vnútorného prostredia s ohľadom na teplotu a relatívnu vlhkosť v zimnom a letnom období. Strešné okná sú elektronicky riadené a zabezpečujú ochranu pred nežiaducim žiarením v lete a prirodzenú ventiláciu v zime.

Koncept SOLTAG je ukážkou udržateľného bývania budúcnosti. Reaguje na stále sa sprísňujúcu legislatívu, ktorou sa štáty Európskej únie snažia obmedzovať emisie CO2 a celkovo znižovať spotrebu energie v stavebníctve. Vzorový dom je navrhnutý ako dvojica prefabrikovaných modulov, ktoré tvoria nadstavbu bytových domov zo 60. až 70. rokov minulého storočia. Možno si ich však predstaviť aj ako samostatne stojace alebo radové rodinné domy. 

Cieľom projektu bol návrh realizácie priemyselne vyrábaného riešenia (prefabrikované moduly) – koncept SOLTAG pri štandardnej úrovni nákladov na sociálne (nájomné) bývanie plus ďalšie náklady na kvalitu energie, čo by stále viedlo k pozitívnej celkovej ekonomike pre nájomcov v dôsledku znížených prevádzkových nákladov.

 

K výhodám patrí aj ľahký konštrukčný systém

Základom nadstavby je rámová konštrukcia, ktorá zároveň tvorí podporu vonkajšej terasy na severnej strane a balkóna, nachádzajúcich sa po celej dĺžke južnej strany. Ide o ľahký konštrukčný systém. Strešná konštrukcia pozostáva z oceľového rámu s drevenými latami. Súčasťou dokonale vzduchotesného plášťa je 350-milimetrová tepelná izolácia v stenách a 400-milimetrová tepelná izolácia v streche. Stavebnicová strecha s integrovaným systémom ohrevu vzduchu, ktorého vrchný plášť tvorí zinkový plech, má zvislé drážky vhodné na osadenie strešných okien a solárnych panelov. Celé riešenie umožňuje vďaka automaticky riadeným aktívnym prvkom maximálne využitie všetkých tepelných ziskov a zaistenie dokonalej vnútornej mikroklímy...


Článok dočítate v aktuálnom čísle Eurostavu


Autor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG