späť na obsah časopisu

Sídlo spoločnosti, ktorá sa zameriava na vývoj a výskum zariadení na výrobu bezpečnostných, platobných kariet, pasov a ďalších elektronických ID-dokumentov je príkladom priemyselnej architektúry, ktorá prináša pridanú hodnotu okoliu. Zároveň je plná technologických vychytávok ktoré zabezpečujú kvalitné prostredie na pracoviskách a ekologickú a úspornú prevádzky.

Lokalita: Nitra – Dolné Krškany

Investor: MUEHLBAUER Automation, s. r. o.

Generálny projektant: VIRTÙ Project s.r.o

Generálny dodávateľ stavby: DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.

Obdobie výstavby: 2019 – 2020

Nová hala spoločnosti MUEHLBAUER vyrástla v nitrianskej priemyselnej zóne s cieľom obsiahnuť základné funkcie firmy – vývoj & vyskum a administratívu. Keďže sa jednalo o tretiu halu v tejto lokalite bolo potrebné dodržať určité línie, materiálovú a vizuálnu stránku v rámci korporatívneho dizajnu. Objekt v tvare kvádra s rozmermi
41 × 81 × 14,8 metra upúta sklenou čelnou fasádou s reprezentatívnym vstupom.
„Pôvodne mala mať hala plne reflexnú fasádu, no s priepustnosťou len 30 %, čo je v našich podmienkach neprípustné. Preto sme museli použiť iné sklo, a tak dostala budova trochu iný výraz, ako bola pôvodná
predstava investora,“ vysvetľuje Ing. Juraj Ábel, autor a projektant haly. Po dohode s investorom má budova súčasný vzhľad s fasádou z najmodernejšieho izolačného trojskla, ktoré sa v súčasnosti aplikuje na
mnohých výškových budovách na Slovensku aj vo svete. V trojpodlažnej budove sa nachádzajú priestory kancelárií a priestor vývoja a montáže prototypov. Administratívna časť je situovaná pri zasklenej fasáde na
druhom a treťom podlaží, centrálny priestor zaberá vývoj a z druhej strany pri fasáde sú rôzne vývojové pracoviská orientované na technické profesie ako software, konštrukcia strojov, proces atď. Vstup do budovy v sklenej fasáde zvýrazňuje oceľová konštrukcia markízy, hneď za ním je zasklené zádverie vedúce do priestranného reprezentačného foyeru s výškou cez všetky podlažia s výrazným schodiskom, galériami a priehľadmi do mítingových miestností po bokoch.

Zámerom investora bolo vytvorenie industriálneho dizajnu, kde je v interiéroch väčšina nosných a konštrukčných prvkov viditeľná. Technológie sú viditeľne uložené a prehľadne usporiadane pod stropmi v otvorených pohľadoch.„Bolo to náročné na koordináciu. Tesne pod prievlaky mohli ísť len svietidlá, združené prípojky na vzduch, vákuum a prípojnicový systém a ešte VZT potrubia. Všetko ostatné muselo byť vedené cez kruhové otvory medzi prievlakmi. Pre jednotlivé technologické rozvody a káble sme vytýčili „uhladené“ trasy, aby pod stropom nevznikol chaos“, spomína Juraj Ábel.

Energetický koncept
Závod v Nitre patrí medzi najmodernejšie prevádzky v skupine, kde sú implementovane rôzne pilotné projekty. To bolo i motiváciou pre implementáciu energeticky inovatívnych riešení...

 

Celý článok nájdete v aktuálnom čísle Eurostavu


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG