späť na obsah časopisu

Pri hľadaní inšpirácie pre tento článok som opäť nazrel na stránky nemeckého Passivhausinstitut-u [1]. Na výsledky aktuálneho ročníka súťaže Passive House Award si musíme počkať do septembra (určite o nich napíšeme), no uvedomil som si, že som ešte nespomínal Innovation Award 2019 – súťaž, ktorá predstavuje najzaujímavejšie inovácie v oblasti energeticky efektívnych budov. Zaujímavú pre nás špeciálne jedným z laureátov, preto sa na jej výsledky pozrieme v najbližšom čísle. Ale medzi aktivitami PHI som si všimol aj novinku, ktorá súvisí s témou tohto čísla Eurostavu a problémami, ktoré riešime aj na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry FAD STU [2].

Obr. 1 Schéma fungovania bim2PH - prenos dát z modelu cez IFC do PHPP 

Pri navrhovaní energeticky úsporných domov mnohí z nás používajú optimalizačný nástroj PHPP – softvér s nemoderným a neveľmi pohodlným užívateľským rozhraním, no veľmi presný a overený rokmi praxe. Už pár rokov ho dopĺňa designPH – nadstavba SketchUp-u, ktorá už v prvých štádiách projektu poskytuje architektovi spätnú väzbu o pravdepodobnej prevádzkovej efektívnosti budovy, ktorá je zatiaľ len zhruba načrtnutá a môže sa meniť aj párkrát za hodinu [3]. Je to veľmi užitočný nástroj architekta v procese integrovaného navrhovania s dôrazom na spoluprácu „profesií“ už v počiatočných fázach projektu. Aj na Slovensku sa však čoraz častejšie využívajú nástroje BIM (Building Information Modeling). V niektorých je už zahrnuté posudzovanie energetickej náročnosti prevádzky, no jeho presnosť je pre spoľahlivý návrh budov s takmer nulovou spotrebou energie nedostatočná. Tu sa môže uplatniť jedna z aktuálnych noviniek.

BIM2PH

Prepojenie modelu budovy s výpočtovým systémom PHPP sa dá spraviť aj „ručne“ (a veľmi prácne), rozumnejšou voľbou je preto priame prepojenie týchto prostredí cez súbor IFC, ktorý ukladá geometrické údaje a vlastnosti objektov (vrátane vlastností požadovaných pre výpočet PHPP). Prevodník bim2PH [4], vytvorený v rámci projektu Built2Spec [5], umožňuje preniesť príslušné informácie o 3D stavebných modeloch do pracovných hárkov programu PHPP, v súčasnosti je kompatibilný s IFC2x3 a IFC4.

Silnou stránkou formátu IFC je jeho jednotná štruktúra, výzvou však je, že do nástrojov BIM nie je možné zadať všetky parametre efektívnosti, ktoré potrebujeme na spoľahlivý výpočet energetickej bilancie, a mnohé nie sú k dispozícii ako parametre v súboroch IFC. Pre zadanie chýbajúcich parametrov je bim2PH doplnený projektovými šablónami pre konkrétne BIM softvéry (zatiaľ pre  Revit 2017, Archicad 20, Vectorworks 2018 a Rhinoceros 6 s VisualARQ).

Čo je exportované pri prevode do PHPP? Umiestnenie a nadmorská výška stavby, geometria obvodového plášťa budovy, tepelné mosty, geometria okien a dverí, ich osadenie, riešenie strechy, relevantné vlastnosti jednotlivých komponentov (U-hodnoty, sálavé vlastnosti), tienenie, energetická referenčná oblasť a objem interiéru. Ďalšie vlastnosti môžu byť pridané v šablónach bim2PH, ktorého súčasťou je aj prehliadač BIM-modelu, editor U-hodnôt a filter na výber objektov, ktoré sa majú preniesť do PHPP.  IFC eliminuje redundanciu pri prenose dát, bim2PH znižuje prácnosť pre špecialistov, znižuje riziko chýb a uľahčuje projekciu a certifikáciu pasívnych domov a budov s takmer nulovou spotrebou energie.

Ďalšie nástroje

Čo je nové u príbuzných softvérových nástrojov? PHPP [6] v aktuálnej verzii umožňuje aj plánovanie obnovy budov „krok za krokom“ (EnerPHit) a novinkou je districtPH [7]. Tento nástroj, vyvinutý v rámci projektu Sinfonia [8], slúži na tvorbu energetických bilancií pre celé okrsky, štvrte a mestské časti. Jeho osobitosťou je posúdenie možných scenárov obnovy existujúcich budov a do bilancie sú zahrnuté aj rozvodné siete, obnoviteľné energie, elektromobilita, ukladanie energie a verejní spotrebitelia. DistrictPH pomáha pri hľadaní optimálnych alternatív územného rozvoje či efektívnej distribúcie dotácií a ukazuje, ako je možné realizovať okrsok s nulovou spotrebou energie resp. s nulovými emisiami CO2 a podporiť tým ambiciózne ciele EÚ k roku 2050.Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG