späť na obsah časopisu

Každý deviaty Slovák býva vo vlastnom. V podnájme je len 9 percent ľudí. Kým napríklad v západných krajinách žije veľa ľudí v podnájme, v krajinách, ako je Slovensko, Rumunsko, Poľsko či Bulharsko, je typické bývanie vo vlastnom. Na Slovensku to súvisí najmä so skupovaním družstevných bytov po páde komunizmu za výhodné ceny. V tom čase to bolo v prípade trojizbového bytu už okolo 50-tisíc korún. Zároveň v súčasnosti nahrávajú kúpe vlastného bytu či domu výhodné úrokové sadzby hypoték, čo v porovnaní s krajinami EÚ stále drží nákupný apetít Slovákov na vysokej úrovni.


Lenka Buchláková

ekonomická analytička FinGO.sk

 

Objem celkových úverov pre domácnosti podľa údajov Národnej banky Slovenska vlani aj napriek pandémii koronavírusu rástol, pričom tempo ich rastu sa v decembri 2020 pohybovalo na úrovni 6,1 %. Najvýraznejšie rástli dlhodobé úvery nad 5 rokov s medziročným prírastkom o 7,5 %.

 

Miera rastu úverov na nehnuteľnosti bola na Slovensku v porovnaní s eurozónou naďalej veľmi vysoká, i keď rozdiel sa pomaly zmenšuje. Priemerná miera rastu na Slovensku počas roka 2020 bola na úrovni 9,4 %, keď sme v decembri 2020 zaznamenali rast na úrovni 9 %. V eurozóne sa v priebehu roka 2020 miera rastu úverov na nehnuteľnosti pre domácnosti pohybovala na úrovni okolo 4,1 % bez výraznejších výkyvov. Miera medziročného rastu úverov na nehnuteľnosti v decembri 2020 predstavovala 4,4 %. Úvery poskytnuté domácnostiam zaznamenali na konci štvrtého štvrťroka 2020 medziročný nárast o 6,1 % v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019. Hodnota úverov poskytnutých prostredníctvom kreditných kariet zaznamenala v decembri 2020 pokles o 18,9 %. Tempo medziročného poklesu v kategórii prečerpania bežného účtu vzrástlo na úroveň 12,0 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku. Hodnota spotrebiteľských úverov klesla o 8,2 % a objem úverov na bývanie sa medziročne zvýšil o 9,0 %. 

Aktuálne sa sadzby na hypotékach držia na dlhodobo nízkej úrovni najmä vďaka politike Európskej centrálnej banky a tlačenia peňazí do obehu. V roku 2021 neočakávame výrazný rast úrokových sadzieb, na druhej strane už neočakávame ani ich významnejší pokles. V roku 2020 poskytli slovenské banky klientom celkovo 33,1 miliardy eur v úveroch na bývanie, čo oproti roku 2019 znamená nárast o vyše 2,769 miliardy, respektíve 9,13 %. Ani pandémia nemala na rast hypoték výraznejší vplyv. 

Bývame síce vo vlastnom, ale v porovnaní s ostatnými krajinami aj v preplnenejších domácnostiach. Na Slovensku sa až dve tretiny domácností skladajú z troch generácií, teda rodičov a manželského páru s dieťaťom alebo s deťmi. Práve trojgeneračné rodiny majú najvyššie zastúpenie zo všetkých, a to na úrovni 60 percent. Aj druhým najviac zastúpeným typom rozšírenej rodiny je trojgeneračné spolužitie slobodného rodiča s jeho rodičom/rodičmi a dieťaťom/deťmi. Takéto rodiny majú v krajine štvrtinové zastúpenie. Priemerná slovenská domácnosť minie mesačne z rodinného rozpočtu približne 330 eur na bývanie. Ide o štvrtinu z celkových výdavkov. V tejto sume však nie je zarátaná splátka hypotéky.

Najviac dávajú na bývanie z celkového disponibilného príjmu ľudia v produktívnom veku, a to takmer až 40 percent zo svojich celkových nákladov na život. Za posledných desať rokov sa čisté mesačné príjmy domácností zvýšili o tretinu, zároveň sa však takmer o rovnaké percento zvýšili výdavky, najmä na spomínané bývanie. Samostatnou kategóriou sú ľudia nad 65 rokov, ktorým sa za posledných 10 rokov najvýraznejšie zvýšili výdavky na bývanie. Spolu s potravinami naň dávajú až dve tretiny z celkového príjmu domácnosti. Ročné spotrebné výdavky domácnosti slovenských dôchodcov sú na úrovni 3 760 eur, pričom na bývanie minú ročne 987 eur, čo je najviac zo všetkých sledovaných skupín obyvateľstva.

 

Čo ovplyvní ceny bývania v roku 2021? 

Rastúce ceny a nedostatok stavebných materiálov môžu predražiť výstavbu a rekonštrukciu domov až o štvrtinu. Na trhu chýba hlavne drevo, plasty, kovy a izolačné materiály. Jednou z príčin je narušenie štandardného dodávateľsko-odberateľského reťazca pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu, keďže hranice štátov boli dlho uzavreté. Ceny ocele a izolačných materiálov vzrástli medziročne až o 100 percent, pri niektorých výrobkoch z dreva ešte viac.

V prípade stavebných materiálov vstupujú do ich výroby ceny komodít ako hliník, železo, plast alebo ropa, ktoré v tomto roku už výrazne prekonali úroveň z vlaňajška. V prípade výrobkov z kovu ide o nedostatok plechov a ocele z Ázie a obmedzenia alebo ukončenie výroby niektorých hút v Európe, takisto aj o drahšie emisné povolenky.

Zdražovanie stavebných materiálov a prác potvrdzujú aj údaje Štatistického úradu SR. Ceny materiálov používaných v stavebníctve v máji 2021 oproti aprílu vzrástli o 1,2 %. V porovnaní s májom 2020 vzrástli o 6 %. Od začiatku roka ceny materiálov používaných v stavebníctve medziročne vzrástli priemerne o 2,7 %. V priemyselnej výrobe vzrástli ceny chemikálií o 3,5 %, drevených výrobkov o 3,4 %, kovov o 2,8 % či koksu a ropných produktov o 1,9 %. Ceny stavebných prác v máji 2021 oproti aprílu vzrástli o 0,2 %.

Pandémia koronavírusu celosvetovo na niekoľko mesiacov doslova prerušila výrobu a po opätovnom spustení pociťujeme nedostatok materiálov. Chýba drevo, plasty, kovy aj izolačné materiály. V skladoch sa rýchlo míňajú, nestíhajú sa dopĺňať. Stavebné materiály draželi už koncom minulého roku. Najviac sa to už začiatkom tohto roka odrazilo na cenách polystyrénu či betonárskej ocele. Jedným z ďalších dôvodov je aj masívna podpora investícií zo strany Európskej únie, ktorá chce takýmto spôsobom naštartovať ekonomický rast v európskych krajinách. Je to reakcia na dôsledky pandémie koronavírusu. Rastúce ceny materiálov sa, samozrejme, podpíšu aj pod vyššie náklady v prípade novostavieb, keďže developeri už ohlasujú rastúce náklady na výstavbu. V prípade rodinných domov sa podľa našich prepočtov môže výstavba predražiť približne o 20 až 25 %.

Napríklad cena polystyrénu od začiatku vypuknutia krízy vzrástla o viac ako 40 %. Problémom sú najmä obmedzené možnosti prepravy a slabé skladové zásoby. Vyššie ceny plastov sa odzrkadľujú aj vo vyšších cenách plastových okien či potrubí.

Situácia na trhu so stavebným materiálom ovplyvní aj ceny novostavieb. Stavia sa málo vzhľadom na dopyt, a to v čase lacných hypoték a nedostatku pracovníkov. To môže a zrejme aj bude ďalej zvyšovať ceny nehnuteľností. Situáciu komplikuje i to, že veľké množstvo materiálu inokedy určeného pre stavebníctvo ide do automobilového priemyslu a predzásobovania obchodných firiem a spracovateľov. V prípade výrobkov z plastov ide o silný koniec minulého roku (výrazný nárast zákaziek v Únii) a nízke zásoby u výrobcov. Extrémna zima v Texase, ktorý je kľúčovým producentom PVC a ďalších zložiek plastov pre celý svet, zastavila okrem iného produkciu rafinérií a chemičiek.

Zároveň vidíme dôvody aj vo zvýšení cien ropy. Vo svete narástla výroba zdravotníckych pomôcok, čo bolo v ostatných mesiacoch prioritou výroby. V rámci celej výroby (všetkých výrobkov) vidíme vo výrobe aj menej pracovníkov, čo sa odráža aj vo vyšších nákladoch. Očakávame ďalšie zvyšovanie. Ďalším z negatívnych aspektov bolo aj zredukovanie výroby vo výrobných závodoch, čím sa zvýšili výrobné náklady.

 

Viac nájdete v aktuálnom čísle EUROSTAVU

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG