späť na obsah časopisu

V štruktúre výrobných odvetví národného hospodárstva sa priemysel a stavebníctvo nachádzajú na prvých priečkach. Pandémia dostala do krízy aj stavebníctvo, okolité krajiny V4 boli zasiahnuté rôznou mierou. Pozreli sme sa, ako sa s nepriaznivými podmienkami v roku 2020 popasovali stavbári v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.


Najviac firiem v oblasti stavebníctva spomedzi krajín V4 sídli v Poľsku, je ich 71 381. Najmenej analyzovaných firiem má Slovenská republika – 45 728. Zaujímavé je porovnanie Českej republiky, Maďarska a Poľska, v ktorých pôsobí približne rovnaký počet stavebných firiem (cca 70-tis.), ale v Poľsku dosahujú firmy výrazne vyššie celkové tržby, podobne je to aj pri celkovom počte zamestnancov.

Stavebné spoločnosti sme rozdelili podľa ich odvetvového zaradenia do 3 skupín: inžinierske a projektové organizácie, stavebné firmy a výrobcovia stavebných materiálov. Najviac spoločností sídliacich v krajinách V4 pôsobí v oblasti stavebných firiem, 181 034. Táto oblasť dosahuje aj celkové najvyššie tržby a počet zamestnancov. Najmenej spoločností pôsobí v oblasti inžinierske a projektové organizácie – 37 354. Najvyššie tržby na jednu firmu dosahujú spoločnosti v oblasti výroby stavebných materiálov, až 1,9 mil. €. Tieto spoločnosti zamestnávajú priemerne aj najviac pracovníkov, približne 20.

Najväčší počet stavebných firiem v krajinách V4 pôsobí v SIC CODE (Standard Industrial Classification Code) Individuálni stavitelia, až vyše 78-tisíc. Tieto spoločnosti dosahujú aj najvyššie celkové tržby (viac ako 45 mld. €) aj najvyšší celkový počet zamestnancov (437 202). Najvyššie priemerné tržby dosahujú spoločnosti v oblasti výroby cementu, až 24 mil. €. Najväčšie spoločnosti z pohľadu počtu zamestnancov pôsobia v oblasti montáže oceľových konštrukcií s hodnotou 362.

Viac nájdete v aktuálnom čísle Eurostavu


Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG