späť na obsah časopisu

Priekopník v technológiách debnenia, lešenia a v poskytovaní najlepších služieb

Dlhoročný svetový líder na trhu s debnením a lešením PERI oslavuje 25 rokov pôsobenia na Slovensku. Štvrťstoročie je pre spoločnosť dosť dlhý čas na to, aby sa stala stabilnou súčasťou slovenského stavebného trhu. Na lepšie pochopenie úspechu spoločnosti sme si s konateľom firmy PERI Ing. Radoslavom Kopkom priblížili zásadné míľniky dvadsaťpäťročného fungovania značky na našom trhu a načrtli aj jej perspektívne vízie.

Ing. Radoslav Kopka, konateľ spoločnosti PERI


PERI je popredný svetový dodávateľ debnenia a lešenia už vyše pol storočia. Ktoré výrazné momenty v jej fungovaní vplývali na jej formovanie?

Minulý rok ubehlo 50 rokov od vzniku spoločnosti PERI, ktorú založil pán Artur Schwörer spolu s manželkou Christl ako rodinný podnik. Ten sa za tie roky vypracoval na globálneho lídra v oblasti debnenia a lešenia. V našom motte je okrem debnenia a lešenia aj slovo inžiniering, čo je veľmi dôležité, pretože ponúkame hlavne technické špecifické riešenia, všetko je navrhnuté a vypočítané tak, aby zákazník dostal čo najefektívnejšie a najekonomickejšie riešenie. Za tých 50 rokov sa podarilo, samozrejme, veľa vecí.

Čo sa týka produktov, v roku 1969 sa vyrobil prvý nosník T 70, predchodca nášho legendárneho a ľahko rozpoznateľného nosníka GT 24, ktorý poznajú všetci podľa toho, že je to žltý drevený priehradový nosník.

Z pohľadu projektov bola prvým veľkým projektom výstavba plavebnej komory Scharnebeck neďaleko Lüneburgu v Nemecku. Bola to najväčšia dvojitá plavebná komora na svete, ktorá je pokračovaním kanálu Mittelland a rieky Elba s prevýšením viac ako 38 metrov. Jedna z doteraz najväčších stavieb a projekt, ktorý podľa mňa rozhodol o tom, že firma PERI bude globálnym hráčom, však bola výstavba Panamského prieplavu. To je najväčší projekt, na ktorom sme participovali.

Ďalší významný míľnik v histórii firmy je v súčasnosti naša stratégia PERI 2025. Jedným z jej strategických pilierov je digitalizácia. PERI plánuje investovať nemalé prostriedky do digitálnych produktov, či už určených priamo našim zákazníkom, ale aj do interných produktov a softvérov, ktoré majú ambíciu zlepšiť naše služby a tým dosiahnuť väčšiu produktivitu našich klientov.

Rok 2020 pripravil pre firmy rôzne príbehy, aký je ten váš?

Príbeh našej firmy sa veľmi podobal príbehom iných firiem, ktoré sú v stavebníctve aktívne, respektíve ktoré sú napojené na stavebníctvo, či už v súkromnom, alebo verejnom sektore. Aj my sme ako spoločnosť pocítili vplyv pandémie a poklesu, pretože stavebníctvo patrilo k odvetviam, ktoré boli zasiahnuté najviac. V súčasnosti dokonca vidíme, že ho zasiahli dve „vlny“.

Prvá vlna priniesla neistotu, ba až paniku, keď sme nevedeli, o akú vážnu situáciu ide, zatvárali sa stavby, hranice, čo spôsobilo, že k nám nemohli prúdiť ľudia zo zahraničia, ktorí pracovali na stavbách. Slovenské stavebníctvo veľmi závisí od ľudí z krajín mimo Európskej únie, ako je napríklad Ukrajina a Srbsko. Niektoré prebiehajúce stavby sa spomalili, iné sa úplne zastavili, no najhorší efekt bol ten, že sa zastavili nové projekty a stavby, ktoré sa pripravovali. To spôsobilo váhanie investorov, ktorí museli uvažovať aj o tom, ako dlho pandémia potrvá.

Druhá vlna zasiahla stavebníctvo práve teraz. Keďže vinou covidu sa výrazne obmedzila výroba stavebných materiálov, tieto sú teraz nedostupné, prípadne s dlhými dodacími lehotami, a ich cena sa zvýšila niekde až dvojnásobne. To znamená, že stavebníctvo dostalo dve rany. Prvá spôsobila, že nebola práca, a druhá, že teraz práca síce je, ale stavby sa predražujú. Uvidíme, ako sa z toho stavebníctvo spamätá.

Našej spoločnosti sa, našťastie, podarilo nastaviť opatrenia proti ochoreniu COVID-19 tak, že sme nemuseli firmu zatvoriť ani zásadne obmedziť jej chod, a som naozaj veľmi rád, že sme to všetci prežili v zdraví, lebo to je najdôležitejšie. Hneď na počiatku pandémie sme si stanovili dva hlavné ciele, a to ochrániť zdravie svojich kolegov a zároveň zabezpečiť rovnako vysokú kvalitu služieb pre svojich zákazníkov. To sa nám aj podarilo.

Ako sa darí spoločnosti PERI na Slovensku v kontexte výsledkov európskeho a svetového pôsobenia firmy?

Myslím si, že spoločnosti PERI na Slovensku vzhľadom na veľkosť krajiny, silu ekonomiky, veľkosť HDP a výkon stavebného sektora oproti iným krajinám, kde má PERI pobočky, sa darí veľmi dobre. Samozrejme, nikdy nedosiahneme obrat a výsledky ako PERI Nemecko alebo PERI v Spojených štátoch amerických, no keď sa pozrieme na silu ekonomiky a stavebníctva a potom na svoj obrat, vôbec nie sme na tom zle. Sme lídrom na trhu v debnení a lešení. Okrem základných produktov sa nám podarilo rozvinúť aj ďalšie produktové skupiny ako napríklad debniace dosky a nestavebné preglejky, ako aj stavebné komponenty od iných výrobcov, kde sme takisto v relatívne krátkom čase získali významný podiel na trhu. Samozrejme, náš úspech vychádza najmä z dvoch aspektov. Máme skvelých kolegov a hlavne máme skvelých zákazníkov, ktorí nám dôverujú a ktorým sa snažíme stále poskytovať najlepšie služby. 

PERI je jeden z významných globálnych lídrov, ktorý prichádza na trh s inovatívnymi a udržateľnými riešeniami. Pochváľte sa tými najnovšími.

Máme veľmi veľa inovácií. Sú to kontinuálne zlepšenia a modifikácie našich produktov. Napríklad pri systémovom lešení PERI UP Easy sa použitím kvalitnejšej ocele podarilo zúžiť hrúbku steny lešenia a tak znížiť jeho hmotnosť. Naše lešenie je teraz najľahšie na trhu s tým, že dosahuje rovnakú únosnosť za nižšiu cenu, keďže na výrobu sa používa menej materiálu. Cieľom bolo dosiahnuť väčší komfort pri manipulácii pre lešenárov a ušetriť zákazníkom náklady na kúpu alebo na prenájom.

Niečo podobné platí aj pri novom systéme na debnenie stropov Alphadeck, pri ktorom sa nám pri rovnakom komforte skladby alebo nastavenia systému podarilo dosiahnuť lepšiu cenu, a tak je to pre zákazníka omnoho ekonomickejšie riešenie než klasické, ale omnoho prácnejšie riešenie pomocou stojok a nosníkov.

Keď však hovoríme o naozaj skutočnej inovácii, respektíve o niečom, čo tu predtým v takomto rozsahu nikdy nebolo, určite musím spomenúť prvý obývateľný dom kompletne postavený 3D technológiou v Nemecku. Je to naozaj niečo pred pár rokmi nepredstaviteľné. Technologické možnosti sa posunuli smerom, ktorý prináša nové možnosti, a spoločnosť PERI sa rozhodla investovať do týchto technológií a vkročiť na pôdu, ktorá na prvý pohľad možno vyzerá ako konkurencia klasického debnenia. No súčasťou novátorského myslenia je práve to, že skutoční lídri sa neboja ísť aj do oblastí, ktoré sa zdajú kontraproduktívne, práve naopak, vidia v tom príležitosť a budúcnosť.

Najrukolapnejšou vizitkou každej spoločnosti bývajú referencie. Môžete spomenúť významné zákazky a zaujímavé projekty, na ktorých aktuálne pracujete?

PERI Slovensko oslavuje tento rok 25 rokov a počas tohto obdobia sa nám podarilo participovať na množstve nádherných stavieb. Z posledného obdobia mi nedá nespomenúť náš najväčší projekt v histórii, na ktorom sme dostali príležitosť sa podieľať, a to výstavbu autobusovej stanice Nivy v Bratislave. Takáto stavba sa vyskytne skutočne raz za život.

Išlo zároveň o najväčšiu stavbu, akú malo PERI v roku 2020 z celosvetového hľadiska. Na túto zákazku sme vyviezli materiál v hodnote 26 000 000 eur. PERI bolo výhradným dodávateľom všetkých materiálov, čo sa týka debnenia a lešenia, takže na náročnosť nevplývalo len množstvo materiálu, ale aj logistika a samotná podpora na stavbe. Na stavbu sa doviezlo 500 kamiónov materiálu. Dodalo sa okrem iného 9 631 m2 stenového debnenia, 92 000 debniacich nosníkov, čo predstavovalo spolu dĺžku 257 kilometrov, a 123 kilometrov stropných stojok. Celková hmotnosť dodaného materiálu predstavovala takmer 6 000 ton. Bola to výzva pre celú firmu a ja som naozaj rád, že zákazníkov, ktorí do nás vložili dôveru, sme nesklamali, pretože mať iba jedného dodávateľa na takú veľkú stavbu je takisto určité riziko. Zvládli sme to, na čo som veľmi hrdý, a kedykoľvek idem okolo, mám dobrý pocit z toho, že aj my sme boli súčasťou tohto nádherného diela.

V súčasnosti sa podieľame na výstavbe najvyššej budovy na Slovensku Eurovea Tower, ktorá bude nesporne dominantou Bratislavy. Máme však aj ďalšie veľmi zaujímavé projekty – Nové Apollo, štvrtú vežu Sky Park, úspešne sme dokončili spoluprácu na projekte Klingerka takisto v Bratislave. Celková výška objektu Klingerka je 115 m. Z toho dôvodu sme lešenie výškovo rozdelili na dve časti. Časť lešenia do úrovne 60 m sa založila klasicky na teréne. Vo výške 60 m sme navrhli a zavesili na stavbu špeciálnu lávku po celom obvode, na ktorej sme založili druhú časť lešenia až do výšky 115 m. Toto lešenie bez kontaktu s terénom nazývali aj tzv. „levitujúcim“ lešením a bolo najvyšším, aké bolo historicky namontované na Slovensku.

Aké sú ďalšie výzvy a ciele PERI na Slovensku?

Každá firma má v tomto období svoje výzvy. V našom prípade by som ich  rozdelil na externé a interné. Externé výzvy sú v podstate pre každého rovnaké. Pandémia sa ešte neskončila a stále vidíme a pociťujeme jej následky v spomínanom zvyšovaní cien. Nevieme odhadnúť, čo bude ďalej, toto je v zásade globálna kríza. Vieme však, že sa musíme pripraviť na rôzne scenáre a hlavne musíme byť flexibilní a vedieť sa rýchlo prispôsobiť novým podmienkam, pretože len firmy, ktoré sú flexibilné a dokážu sa veľmi rýchlo adaptovať, prežijú a môžu byť dokonca ešte úspešnejšie.

Veľmi dôležitý bude takzvaný change management. Svoj obchodný model sme už nastavili tak, aby sme vedeli čeliť novým výzvam, ale aby zákazník zároveň nepocítil pokles kvality našich služieb. Sú to hlavne personálne a procesné zmeny a nastavenia.

Interné výzvy sú výzvy, ktoré pramenia z celkovej stratégie PERI. Spomeniem hlavne tú najdôležitejšiu, ktorou je digitalizácia, pretože celý svet sa digitalizuje a PERI nechce byť výnimkou. Digitalizácia nielen čo sa týka produktov, ale hlavne služieb. Momentálne máme veľa nových projektov, v ktorých sa vyvíjajú digitálne produkty pre zákazníka, ale pracujeme aj na produktoch na interné použitie tak, aby sme vedeli skvalitniť svoje procesy a vedeli ponúknuť zákazníkom nové služby s cieľom skvalitniť alebo zefektívniť ich stavebný proces. PERI vyvíja takéto digitálne produkty a, samozrejme, budeme ich postupne zavádzať na trh. Niektoré z nich predstavíme už teraz na jeseň, ako aj na svojom evente pri príležitosti 25. výročia PERI Slovensko.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG