späť na obsah časopisu

Škôlka v nitrianskych starých kasárňach

Bolo pre mňa potešením navštíviť novú materskú škôlku v Nitre pod Zoborom a predstaviť ju na našich stránkach. Táto výnimočná škôlka v lone prírody je nielen krásna budova, v ktorej sa spája architektúra a vzdelanie, ale je navrhnutá tak, aby si mohli deti pri využívaní jej priestorov rozvíjať kreativitu a predstavivosť. Niet pochýb, že je to miesto plné šťastia, zvedavosti a hier. Je to miesto, kde sa deti, ale aj pedagógovia cítia skvele. Je chvályhodné, že tento kvalitný projekt vznikol z verejných prostriedkov.

 

Autori: Ing. Ľubomír Holejšovský, Ing. arch. Vladimír Jarabica Investor: Mesto Nitra Dodávateľ stavby: INPEK HOLDING, a. s., Nitra Plocha pozemku: 3 641 mZastavaná plocha: 1 652 mPodlažná plocha: 2 195 mRealizácia: 2017 – 2020

 

Škôlka vyrástla v nitrianskej historickej lokalite pod Zoborom, v areáli bývalých kasární, ktoré sú súčasťou územia Martinský vrch osídleného od praveku. Je to oblasť archeologického náleziska a objekt v ktorom sa nachádza časť škôlky je zapísaný v zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrna pamiatka. Toto schátrané a zarastené miesto v atraktívnej štvrti má veľký potenciál na revitalizáciu a začlenenie do štruktúr mesta. Architekti z ateliéru SAN-HUMA ’90, s. r. o., vypracovali urbanistickú štúdiu pod názvom Areál kasární pod Zoborom v Nitre už pred niekoľkými rokmi. Štúdia sa stala územnoplánovacím podkladom pre rozhodovanie mesta o funkčnom a stavebnom využití tohto územia. Popri plánovaní laboratórií, knižnice, administratívnych ,výstavných priestorov a ďalšieho pre Archeologický ústav SAV v Nitre sa tam našlo aj miesto na centrum kreatívneho priemyslu a na materskú školu, ktorá naštartovala sfunkčňovanie tohto zanedbaného prostredia. S jej výstavbou začalo Mesto Nitra v marci 2017 a v septembri 2020 privítala prvých škôlkarov.

Staré s novým

Na pozemku vymedzenom na škôlku sa nachádzali dva prevádzkové objekty kasární – pôvodný, pamiatkovo chránený barak a provizórna drevená ubytovňa v dezolátnom stave, ktorá bola asanovaná. Aj nová škôlka pozostáva z dvoch objektov. K historickému a chránenému objektu, ktorý prešiel kompletnou premenou, doplnili autori Ing. Ľubomír Holejšovský a Ing. arch. Vladimír Jarabica nový a oba prepojili spojovacou chodbou do jedného celku. Tak vzniklo átrium, vnútorný dvor, ktorý zo západnej strany ohraničuje hospodársky objekt a oplotenie so vstupnou bránou. Vytvoriť ucelený uzatvorený komplex pre deti bola základná idea projektu. Autori navyše vytvorili objekt, ktorý nielenže chápe a prejavuje ohľaduplnosť k svojmu okoliu, ale aj prispieva k niečomu radikálne novému a odlišnému.

Pôvodný tehlový objekt na južnej strane dostal sviežu hrejivú fasádu, ktorá zároveň odráža jeho historické prostredie a zachováva pôvodné tvarové riešenie všetkých okenných a dverových otvorov. Nová, kontrastná budova pozdĺž severnej hranice pozemku má rovnaké proporcie ako pôvodná, je však postavená z betónu a obalená titánovo-zinkovou strechou a fasádou, ktorú zo strany átria dopĺňajú kompaktné dosky. Tie lemujú veľké sklené plochy v hliníkovom ráme. Budovy spája príjemné komunikačné krídlo s plochou strechou a sklenou fasádou so zvýrazneným vstupom s obkladom z kompaktných dosiek.

Podnecujú objavovať prírodu

Pri návrhu škôlky reagovali architekti na zadanie vytvoriť prostredie vhodné zhruba pre stopäťdesiat detí. Na to, aby splnili všetky podmienky, vytvorili v oboch budovách vzdušné, otvorené mezonetové priestory. O niečo náročnejšie to bolo v pôvodnej budove, kde priznané časti krovu podchytili oceľovými rámami. V novopostavenej budove sú takisto priznané drevené lepené stropné trámy s oceľovými ťahadlami. Toto riešenie umožnilo umiestniť do obnovenej budovy dve triedy a modernú kuchyňu s náležitým zázemím. Kuchárky tu majú k dispozícii rôzne technické zariadenia, aby pripravované jedlá spĺňali prísne hygienické normy, aby deťom chutili a boli zdravé. Na kuchyňu so sociálnym zázemím pre jej personál v zadnej časti objektu nadväzuje jedáleň, triedy a sociálne zázemie pre ostatný personál škôlky. V novostavbe sú situované štyri triedy. Každá z nich má vlastné sociálne zariadenie, priestrannú dennú časť na hranie a útulné podkrovie na odpočinok a spánok. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú vonkajšie terasy, prístupné priamo z tried. Deti na nich cvičia, maľujú, učia sa, sú v kontakte s prírodou. Vďaka premyslenému dizajnu zameranému na prírodu sa prelína vnútorné prostredie s prírodným v celom komplexe. Už cestou do škôlky cez lesné prostredie majú deti možnosť zažiť pocit dobrodružstva a objavovania. Zelené nádvorie im okrem terás a detského ihriska poskytuje aj priestor na pestovanie zeleniny, byliniek či kvetov vo vyvýšených záhonoch. Učitelia majú celé átrium ako na dlani nielen z tried, ale aj zo zborovne. Výhľad z nej im navyše poskytuje aj pohľad nad mesto – na týčiaci sa stožiar vysielača na Pyramíde, predvrchole Zobora. Rovnako na všetko a všetkých vidí aj riaditeľka zo svojej pracovne. Zborovňa aj riaditeľňa sú v spojovacej chodbe, takže z nich cez sklené steny a fasádu možno sledovať nielen upokojujúce prírodné prostredie, ale aj kontrolovať vstup do budovy a pohyb po chodbe.

Striedmy interiér s útulnou atmosférou

Veľkú úlohu hrá inšpirácia prírodou aj v interiéri, či už ide o prírodné materiály, alebo o prírodné motívy. Steny sú biele a vytvárajú pozadie pre farebné doplnky. Sivá na ostatných konštrukciách, drevené podlahy a drevené prvky dotvárajú farebnú schému interiéru. Veľké plochy okien vnášajú do miestností denné svetlo, ale aj celoročne sa meniaci prírodný obraz. Keď je svetla veľa, ...

 

Celý článok dočítate v aktuálnom čísle časopisu Eurostav


Autor
Adela Motyková

Fotografie (vizualizácia)
Tomáš Manina
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG