späť na obsah časopisu

Zaslúžia si druhú šancu

Slovensko už stratilo a stále stráca veľkú časť svojho stavebného dedičstva. Prichádzame o mnohé stavby, aj o tie, ktoré dotvárajú kolorit našich miest a dedín. Môžu však dostať druhú šancu, na ich obnovu majú smerovať stovky miliónov eur. Treba začať čo najskôr.

Otázka pre respondentov:

Poznáte vo svojom okolí budovu, ktorá by potrebovala obnovu? Na aký účel by mala slúžiť?

 

Ing. arch. Tomáš Guniš

projektovo-architektonický špecialista

Saint-Gobain Slovensko

 

Každý z nás pravdepodobne pozná viacero budov, ktoré by potrebovali obnovu. Mojou osobnou slabosťou sú pustnúce priemyselné a poľnohospodárske stavby – zvlášť tie, ktoré síce nie sú pamiatkovo chránené, ale vo svojom prostredí tvoria výrazný architektonický prvok. Najčastejšie narážam na staré sýpky, stodoly, čerpacie stanice či vodojemy. Keď uvažujem, na čo všetko by sa dali využiť, v mysli mi vyskočia predstavy netypického loftového bývania, či už trvalého, alebo prechodného, ktoré si nachádza čoraz viac priaznivcov aj na portáloch ponúkajúcich ubytovanie pre turistov. Moje deti sa vždy smejú, že pri každej opustenej „barabizni“ híkam, aké by tam boli úžasné byty, a manželka len s hrôzou prevracia oči. Preto mám veľkú radosť – a musím priznať, že aj trochu závidím –, keď vidím, že niekto sa na takéto bláznovstvo dal a zachraňuje to, čo iní považujú za nevyužiteľné. Jeden z takých príkladov vidím aj neďaleko svojho bydliska. Mnoho rokov som cestou domov míňal v obci Bučany, kúsok od Trnavy, opustenú starú vodárenskú vežu. Nedávno som zistil, že sa jej ujalo miestne občianske združenie, dalo spracovať projektovú dokumentáciu a pripravuje jej rekonštrukciu a prestavbu na vyhliadkovú vežu. Držím mu v tom palce, azda to bude inšpirácia na záchranu ďalších podobných klenotov v okolí.

 

 

Róbert Hodál

produktový manažér spoločnosti Cemix

Súhlasím s tým, že Slovensko stratilo a stále stráca veľkú časť svojho stavebného dedičstva. Bol by som veľmi rád, keby mohli tieto stavby z minulosti dostať šancu, aby sme ich rozumne využívali dnes aj v budúcnosti.

V obci Veľké Leváre, kde má naša firma Cemix sídlo a výrobný závod, sa nachádza kaštieľ, ktorý by si takisto zaslúžil pozornosť a druhú šancu. ento kaštieľ pochádza zo začiatku 18. storočia. Ide o jednoposchodovú trojkrídlovú barokovú stavbu s viac ako 70 miestnosťami. Kaštieľ je umiestnený v parku s rozlohou 14 hektárov.

V minulosti počas vojny sa využíval ako poľná nemocnica, potom ako liečebňa závislostí od psychotropných a návykových látok a ako psychiatrický liečebný ústav. Posledných 15 rokov je však kaštieľ opustený, pustne a s ním aj anglický park v jeho okolí.

Myslím, že po rekonštrukcii by sa kaštieľ aj s priľahlým parkom určite dali rozumne využiť. Napríklad znovu na liečebné účely alebo ako domov pre seniorov, prípadne na inú sociálnu činnosť. 

Je veľká škoda čakať dlhšie s rekonštrukciou tohto objektu tak, ako je to na Slovensku v poslednom čase realitou. Kaštieľ a park sa pôsobením času, klímy aj vandalov môžu zmeniť na nepoužiteľnú ruinu.

Mimochodom, kaštieľ a jeho park sú od roku 1963 zapísané v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.

 

Vladimír Krajčovic

predseda predstavenstva AVG group, a. s.

Mesto Banská Bystrica je metropolou stredného Slovenska. Banská Bystrica leží na sútoku riek Hron a Bystrica. Tomuto krásnemu stredoslovenskému historickému a v súčasnosti aj rýchlo sa rozvíjajúcemu mestu posledných desať rokov chýba funkčný moderný dom kultúry.

Na území mesta sa nachádza dom kultúry postavený v roku 1979 a postupne dobudovaný v roku 1988, ktorý navrhol architekt Jozef Chrobák. Dom kultúry podľa jeho návrhu bol vo svojom období obdivuhodnou a modernou stavbou s jedinečnou variabilitou a flexibilitou interiéru v intenciách neskorého funkcionalizmu.

Dom kultúry v Banskej Bystrici aj v súčasnosti púta pozornosť na túto dobu modernou nestarnúcou architektúrou. Obyvatelia mesta si však tento obdivuhodný dom kultúry môžu pozrieť momentálne len z ulice, pretože je zatvorený a nevyužíva sa približne desať rokov. Môže za to zmena vlastníckych vzťahov k tejto výnimočnej nehnuteľnosti s kultúrnym využitím. Všetci obyvatelia mesta Banská Bystrica dúfajú, že vedenie mesta urobí všetko pre to, aby získalo do svojho vlastníctva tento funkčný dom kultúry, ktorý potom prejde rozsiahlou a modernou rekonštrukciou.

Metropola stredného Slovenska potrebuje pre svojich obyvateľov a návštevníkov moderný dom kultúry, ktorý by po rekonštrukcii opäť prinášal všetkým radosť a poskytol kultúrno-spoločenské využitie.

 

 

 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG