Časopis EUROSTAV - 3/2014
Tematické okruhy

vysoké a administratívne budovy; zakladanie vysokých budov, použité materiály a technológie pre výstavbu inteligentných a vysokých budov; facility management, , čistenie a údržba fasád, tieniace prvky, výťahy, eskalátory a turnikety, bezpečnostné a inteligentné systémy riadenia; osvetlenie a iluminácia,  úprava okolia a verejného priestoru, parkovanie a garážovanie...

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG