späť na obsah časopisu

Zdá sa, že slovenské stavebníctvo by sa po piatich rokoch konštantných poklesov mohlo začať v tomto roku stabilizovať a to najmä vďaka štátnym zákazkám z oblasti inžinierskeho staviteľstva. Tento trend potvrdzujú aj údaje Štatistického úradu SR, ktorý oznámil, že medziročný pokles tržieb v slovenskom stavebníctve sa koncom minulého roku zmierňoval. Preto nás zaujímalo, ako vidia slovenské stavebníctvo v roku 2014 predstavitelia významných firiem pôsobiacich na stavebnom trhu a tiež prezident ZSPS.


Otázky pre diskutujúcich:

 1. Predpokladáte, že rok 2014 bude už rokom stabilizácie slovenského stavebníctva?
 2. Ako máte pokrytú zákazkovú náplň na tento rok, resp. očakávate, že sa vám podarí splniť plán ?
 3. Čo podľa vás najviac komplikuje súčasnú situácia v stavebníctve?
 4. Čo by mohlo pomôcť výraznejšie naštartovať slovenské stavebníctvo?


Odpovedali:

 • Ing. Zsolt Lukáč, prezident ZSPS
 • Ing. Juraj Hirner, generálny riaditeľ ZIPP BRATISLAVA spol. s r. o.
 • Ing. Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav a. s.
 • Mgr. Magdaléna Dobišová, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Skanska SK a. s.
 • Ing. Juraj Škorvánek, obchodný riaditeľ, INGSTEEL, spol. s r. o.
 • Ing. Miroslav Zobaník, MBA, generálny riaditeľ, Metrostav Slovakia a. s.
 • Ing. Tibor Mačuga, predseda predstavenstva, Chemkostav a. s.
 • Ing. Jaroslav Varga, CSc., konateľ, IZOLA Košice s. r. o.

 


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG