späť na obsah časopisu

Mesto Ružomberok sa môže, od konca minulého roka, pýšiť modernou univerzitnou knižnicou. Pomerne mladá Katolícka univerzita (KU) potrebovala knižnicu, ktorá by vyhovovala súčasným moderným trendom, s dôrazom na knižné fondy súvisiace s výučbou na fakultách a s možnosťou využitia aj pre verejnosť. Preto v roku 2006 bola vyhlásená architektonicko-urbanistická súťaž na dobudovanie univerzitného areálu pri Pedagogickej a Filozofickej fakulte tejto univerzity, ktorú vyhral tím v zložení Ing. arch. Stanislav Šutvaj a Ing. Ján Potoma. Snahou víťazov – autorov bol nielen návrh budovy novej knižnice ale aj jej zakomponovanie do univerzitného areálu medzi súčasné budovy.

Novostavba osloví nielen výraznou exteriérovou architektonickou hmotou, ale zaujme aj hravým farebným riešením priestranných interiérov. Vzdušné a svetlé priestory knižnice sú určené hlavne študentom a pedagógom Katolíckej univerzity, no prístupné sú aj pre ostatnú verejnosť. Hlavnou náplňou multifunkčného priestoru je poskytovať informácie a široké možnosti vzdelávania.

Hneď po slávnostnom otvorení sa nová knižnica stala centrom kultúrneho a spoločenského života mesta.


Autor
pripravené v spolupráci s Ing. arch. Stanislavom Šutvajom

Fotografie (vizualizácia)
Vladimir Yurkovic
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG