späť na obsah časopisu

Do konca roku pribudne v žilinskom regióne, priamo na ceste do Malej Fatry, nový štvorhviezdičkový hotel. Nejde však o novopostavený developerský projekt, ale o obnovu bývalého barokového kaštieľa z 18. storočia v Gbeľanoch. Objekt postavený v roku 1756 bol v značne zdevastovanom stave, keď sa ho pred štyrmi rokmi Ing. Peter Janíček, rodák z obce Gbeľany, rozhodol kúpiť a vrátiť ho späť do života. Základným lajtmotívom jeho iniciatívy bolo príkladnou obnovou prinavrátiť kaštieľu pôvodné historické a umelecké hodnoty a dať mu zmysluplnú náplň. Preto aj od začiatku veľmi aktívne komunikoval nielen s odborníkmi na obnovu pamiatok ale aj s pamiatkarmi. Inšpirovali ho aj osobné návštevy viacerých obnovených zámkov a kaštieľov u nás aj v zahraničí, ktoré sa zmenili z ruiny na kvalitné hotelové komplexy a ich noví majitelia zachovali ich pôvodné pamiatkové hodnoty. Budova kaštieľa v Gbeľanoch si ponechala výsostný status hotela. Okrem recepcie, (ktorú spestria aj nájdené a zreštaurované artefakty z kaštieľa), dvoch salónikov, kaplnky a knižnice, sa tu nachádza 28 izieb pre hotelových hostí.

Na barokový kaštieľ nadväzovala samostatne stojaca hospodárska budova, ktorú pred dvadsiatimi rokmi značne staticky poškodil požiar. Práve tento hospodársky objekt sa dočkal obnovy ako prvý, pričom išlo prakticky o totálnu transformáciu. Všetci zainteresovaní – investori, pamiatkari aj autor návrhu dostavby Ing. arch. Viktor Šabík sa zhodli, že túto ruinu nebudú stavať do polohy pseudopamiatky. Vekovo aj štýlovo ju úplne odstrihli od kaštieľa, no zároveň ju fyzicky prepojili s barokovou stavbou. Novovybudovaný objekt s fasádou zo sibírskeho smrekovca obsahuje celé technologické zázemie, dve bowlingové dráhy, fitnes a wellness priestory so šatňami. V budúcom roku sa dočká obnovy aj park. Plánujú ho však ponechať v naturálnej podobe. Chcú dať šancu všetkým drevinám, ktoré pri kúpe kaštieľa pred štyrmi rokmi ošetrili.

Článok je publikovaný v aktuálnom čísle ES 10 ...


Autor
pripravila Darina Lalíková

Fotografie (vizualizácia)
archív Kaštieľ Gbeľany
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG