späť na obsah časopisu

Spolok architektov Slovenska aj tento rok udeľoval výročné ceny výrazným osobnostiam slovenskej architektonickej scény. Slávnostný večer s odovzdávaním cien prebehol 25. novembra v Malej sále Slovenskej filharmónie v Bratislave pod záštitou ministra kultúry Mareka Maďariča. Najstarším ocenením, ktoré sa tento rok udeľovalo už po 51-krát, je Cena Dušana Jurkoviča. Získava ju autor za realizované architektonické alebo urbanistické dielo. Cenu Emila Belluša získava osobnosť za celoživotné dielo v oblasti architektúry. Cena prof. Martina Kusého sa udeľuje v kategóriách vedecko-výskumného publikovania a prezentáciu v architektúry v masmédiách.

Cenu Dušana Jurkoviča získal...

Rodinný dom s ateliérom na Partizánskej ulici, ktorý je vynikajúcim príkladom silnej konceptuálnej architektúry.

Laureátom Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry sa stal tento rok Vladimír Dedeček.

Cenu Martina Kusého za odborné vedecké práce získal Miroslav Hrdina za publikáciu Juro Tvarožek, architekt a staviteľ. V tejto kategórii získalo Cenu Martina Kusého aj Vydavateľstvo Marenčin PT za vydavateľské aktivity, ktoré sprístupňujú širokej verejnosti hodnoty historickej a súčasnej architektúry.


Autor
pripravila Denisa Slančová

Fotografie (vizualizácia)
archív SAS
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG