späť na obsah časopisu

Blíži sa koniec roka a s tým je spojené aj bilancovanie úspechov a neúspechov odchádzajúceho roka. Aký teda bol rok 2015?

Určite najlepší za ostatných 7 rokov, čo sa týka ponuky práce, keďže rok 2015 bol konečne rokom, kedy stavebníctvo neklesalo, naopak stúpalo. A to dokonca v niektorých mesiacoch v medziročnom porovnaní až v dvojciferných číslach. Pod rast sa podpísala najmä výstavba dopravných a infraštrukturálnych projektov. Z pozemných stavieb sa najviac stavali rodinné a bytové domy, ale dokončil sa aj veľký projekt City Arena v Trnave a pokračovala výstavba polyfunkčných komplexov Twin City a Zukermandel. Tieto a ďalšie pripravované projekty nasvedčujú tomu, že aj budúci rok sa projektanti ani stavbári nemusia báť o prácu.

Rast stavebníctva bol určite plusom tohto roka. Zároveň však treba povedať, že rok 2015 mal aj niekoľko veľkých mínusov. Tie vyplynuli z problémov stavebníctva v uplynulom „šetriacom“ období. Niektoré firmy až tak „šetrili“, že neplatili svojim poddodávateľom. Že nemali z čoho, lebo v súťažiach ponúkli veľmi nízke ceny za zhotovenie diela, si viacerí ich poddodávatelia neuvedomili alebo si mysleli, keďže išlo o štátne zákazky, že štát nedopustí, aby im veľké firmy nezaplatili. Ale štát to dopustil, a dokonca to svojou legislatívou aj podporuje a tak rok 2015 mal pre viac ako 100 firiem veľmi trpkú príchuť...

Dôsledkom predchádzajúceho „šetriaceho“ obdobia boli aj problémy so statikou viacerých stavieb na Slovensku. Aby ušetrili investorom peniaze pri výstavbe, boli niektorí statici „odvážni“ a navrhli statiku pod hranicou bezpečnosti. Medializácia týchto problémov opäť pošramotila už aj tak nie dobrú povesť slovenskej stavbárskej branže. Potom sa nemôžeme čudovať, že počet záujemcov o štúdium na stavebných vysokých školách klesá a je veľmi pravdepodobné, že keď sa nezvráti tento klesajúci trend, bude nám o niekoľko rokov chýbať viacero odborníkov zo stavebníctva a otvorí sa tým ešte väčší priestor pre rôznych diletantov a kváziodborníkov.

Niektoré problémy v stavebníctve mohol vyriešiť nový stavebný zákon, o potrebe ktorého sa hovorí už viac ako 10 rokov. Predchádzajúce 4 roky sa intenzívne nový stavebný zákon aj pripravoval. Návrh nebol ideálny, ale podstatné veci – ako napr. to, aby aj realizačnú dokumentáciu musel robiť autorizovaný stavebný inžinier alebo aby pri dôležitých stavbách musel projekt stavby skontrolovať nezávislý odborník – statik, navrhované znenie zákona riešilo. No minister Počiatek ho z rokovania parlamentu stiahol a tak bude musieť byť celý proces prípravy zákona spustený od začiatku...

Aj keď by sa mohlo zdať, že vyššie pomenované problémy, sú najmä dôsledkom šetrenia a neodbornosti, nie je tomu tak. Podľa mňa základným problémom všetkých súčasných problémov v stavebníctve je nedostatok etiky. Kde však nefunguje prirodzene etika a kultúra v podnikaní, musia byť jasné pravidlá a zákony, ktoré presne definujú odkiaľ pokiaľ... U nás vzniknuté problémy sú dôkazom toho, že nielenže nefunguje etika a kultúra v podnikaní, ale nefunguje ani spravodlivosť a vymožiteľnosť práva.

Možno si niekto povie, že to nie je len o etike, že to všetko spôsobil nedostatok práce v stavebníctve a že teraz, keď už je práce dosť, všetky problémy pominú. Je to možné, ale aj tak by sme mali toto konjukturálne obdobie využiť na to, aby sme nastavili procesy a zákony tak, aby raz – keď opäť nastúpi kríza v stavebníctve – nás problémy opäť nedobehli a neprevalcovali...

Napriek všetkým problémom však v uplynulom období vznikol celý rad pekných a kvalitných stavieb a kvalita slovenskej architektúry sa aj podľa odborníkov posúva vyššie, a to je fajn. Dôkazom toho je aj číslo, ktoré držíte v rukách. Prináša prehliadku najkvalitnejších architektonických diel uplynulého roka, ktoré boli nominované v súťažiach CE·ZA·AR 2015, Cena ARCH 2015 a Cena D. Jurkoviča 2015.

Pekné čítanie posledného tohoročného čísla, krásne vianočné sviatky a úspešný štart do nového roka vám zo srdca praje a ďakuje za vašu priazeň počas roka 2015

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.

 


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG