späť na obsah časopisu

Imrich Pleidel, predseda Slovenskej komory architektov, no v prvom rade uznávaný architekt. „Baví“ ho architektúra, ktorú cítiť človečinou a potom taká, ktorá si nesie odkaz z minulosti a neošúchaným spôsobom sa vie integrovať do súčasnosti. Má rád stavby zasadené do krajiny alebo menšieho sídla. Aj na základe týchto indícií nebude ťažké uhádnuť, ktoré diela posunul porotca Ceny ARCH do svojho užšieho súkromného výberu. Prvoplánové návrhy bez hlbšieho zmyslu u neho určite šancu nedostali.

Ako hodnotíte celkovú úroveň 10 nominovaných diel na Cenu ARCH 2015?

Hádam by som sa vyjadril skôr k svojmu osobnému pocitu z navštívených nominovaných diel. Možno až na 1 – 2 výnimky som zažíval príjemný pocit z vcelku pokojných kultivovaných riešení, pri ktorých minimálne v rovnakej miere, ako na vizuálnom vneme, záležalo autorom na ich vnútornom obsahu, zmysle, kam a pre koho sú určené, prosto boli cítiť človečinou. Takéto architektúry sú mi blízke, kvitujem výber nominácií redakčnou radou.

Ktoré z nominovaných diel na Cenu ARCH hodnotíte mimoriadne pozitívne a prečo?

V kontexte predchádzajúcej odpovede – najviac rekonštrukcie v Jabloňovciach a Piešťanoch a prirodzene laureáta v Jakubove. Tých odpovedí na otázku „prečo“ môže byť viac. Tento môj intuitívny mini výber spája asi najviac to, že sa nachádzajú v krajine alebo menších sídlach – i piešťanská „elektrárňa“ sa nachádza akoby v krajine staršej urbanistickej štruktúry. Ďalej preto, že buď nesú istý odkaz z minulosti a neošúchaným spôsobom ho posúvajú ďalej, alebo, a to je prípad Jakubova, ponúkajú nový pohľad, cestu, teda aspoň v našich končinách.

V čom vidíte najväčšie rezervy slovenskej architektúry na základe prehliadky nominovaných diel na Cenu ARCH?

Nepovedal by som, že na základe prehliadky, veď na nej sme videli výborné z dobrého. Ale zo všeobecnejšieho pohľadu mi osobne prekáža masová povrchnosť, prvoplánovosť bez hlbšieho zmyslu, analýzy vzťahov, potrieb a dopadov na prostredie. Ale to platí nielen pre architektúru.

...

Celý rozhovor je publikovaný v aktuálnom čísle ES 11a12 ...

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG