späť na obsah časopisu

Mnohí ľudia dnes považujú BIM (Building Information Modeling) za sci-fi. Akoby ani v reálnom živote neexistoval. Skúsenosti zo zahraničných projektov však naznačujú opak. BIM pomáha zvládnuť tie najkomplexnejšie projekty po celom svete. Jeden z nich – modernizácia stanice Victoria, je popísaný v tomto príspevku.

Projekt londýnskeho metra za 700 miliónov libier je výzvou pre stavbárov. Cieľom je výrazne zvýšiť kapacitu stanice, skrátiť dobu jazdy, zlepšiť núdzovú evakuáciu a poskytnúť bezbariérový prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stanicou Victoria v Londýne prejde ročne viac ako 80 miliónov cestujúcich a projekt modernizácie zvýši túto kapacitu o polovicu. Počíta sa teda s úpravou vchodu, rozšírenie odbavovacej haly a pridanie ďalšej a samozrejme vybudovanie nových tunelov pre cestujúcich.

Cez stanicu Victoria prechádzajú tri linky – Victoria, District a Circle. Priamo pod zemou stanice sa teda nachádza komplexný labyrint pozostávajúci z pilót, rúrok, káblov, tunelov a dokonca tu tečie aj rieka. Bez podrobného digitálneho zamerania súčasného stavu by bolo veľmi ťažké navrhnúť rozšírenie stanice a realizovať ho bez porušenia existujúcich rozvodov a základov.

Informácie o objektoch sa získavali z dostupnej projektovej dokumentácie a vo veľkej miere sa využívala metóda 3D laserového skenovania, pomocou ktorého bolo možné s presnosťou na milimeter zamerať presnú polohu konštrukcií a objektov...


Autor
Ing. Tomáš Funtík, PhD., BIM asociácia Slovensko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG