späť na obsah časopisu

Hydroizolácia spodnej stavby je dôležitým prvkom, ktorý ovplyvňuje spoľahlivosť stavebného diela. Používané riešenia sa odlišujú nielen konštrukčne, ale aj technologicky, výber optimálneho systému sa preto realizuje na základe súboru kritérií.

Hydroizolačný systém administratívneho komplexu Westend Gate v Bratislave bol pôvodne navrhnutý technológiou tzv. hnedej vane. Na základe ponuky dodávateľa kryštalickej izolácie Xypex sa investor po zvážení rozhodol pre realizáciu iného riešenia – tzv. bielej vane s prímesou kryštalickej izolácie. Rozhodovací proces zahŕňal ekonomický pohľad, realizačné aspekty a časové hľadisko. Kryštalická izolácia sa do betónu bielej vane pridávala z väčšej časti už pri jeho výrobe v betonárni (betón zvislých stien). Niektoré konštrukcie (vodorovné dosky, šachty) boli utesňované po ich vyhotovení buď vsypom do nezavädnutej povrchovej vrstvy betónu, alebo náterom.

Technológia bielej vane je charakteristická tým, že betón plní nosnú aj hydroizolačnú funkciu. Základným predpokladom úspešnej realizácie je vzájomná neoddeliteľnosť návrhu a vyhotovenia. Etapy prípravy a realizácie sú vzájomne prepojené a zlyhanie počas jednej z nich môže viesť k neskorším poruchám konštrukcie.

Metóda hnedej vane nekladie požiadavky na hydroizolačnú funkciu betónu, hlavným princípom je aplikácia plošnej hydroizolačnej vrstvy z bentonitových rohoží, ktorých podstatou je sodný bentonit. Základnou vlastnosťou bentonitu je zväčšovanie objemu pri styku s vodou...


Autor
Ing. Andrej Bisták, recenzent: Ing. Michal Borovička, BOUDA MASÁR architekti

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG