späť na obsah časopisu

Ešte stále je mnoho ľudí v stavebníctve zvyknutých pracovať staromódnym spôsobom. Svet okolo nás sa však rýchlo mení a s ním prechádzajú zmenou aj stavebné technológie a materiály. Všetky inovácie vplývajú na náš každodenný život a aj vďaka nim sa stavebníctvo v posledných rokoch výrazne posunulo, napríklad v udržateľnosti stavieb alebo v ich energetickom hodnotení. 

 

Otázka pre respondentov

Aké kritériá by myli spĺňať inovatívne technológie alebo materiály v stavebníctve? Čo je hnacím motorom inovácií vo vašej práci, firme, v stavebníctve?

 

Miroslav Zliechovec

Business Development Manager, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

Samotné inovácie by mali byť zamerané najmä na ľudí a skvalitňovanie ich života. Veľká časť stavebných materiálov, ktoré používame, sú výdobytky modernej doby. Dnes už samozrejmé veci ako sadrokartón, fasádna omietka, sklo či minerálna vlna prešli za niekoľko desiatok rokov veľkými zmenami, ktoré zlepšili ich pevnosť, tepelnoizolačné a akustické vlastnosti či odolnosť proti vlhku. Inovácie stavebných materiálov umožňuje najmä ustavičné zlepšovanie technológií a zároveň nové trhové potreby a trendy. V dnešnom stavebníctve patrí medzi trendy najmä vyššia požiarna bezpečnosť, akustická pohoda a energetická úspornosť, ale napríklad aj zjednodušovanie výstavby. Mnohí zákazníci siahajú po modernejších materiáloch, ktoré možno jednoducho aplikovať bez potreby náročného vzdelania či výraznej fyzickej sily. K tomu sa pridávajú ekologické požiadavky. Udržateľnosť je v stavebníctve aktuálnou témou. Inovované výrobky prechádzajú z pasívnej do aktívnej pozície a vplývajú na kvalitu vnútorného aj vonkajšieho prostredia. V budovách dokážu nové materiály pohlcovať formaldehyd alebo regulovať vlhkosť. Z pohľadu udržateľnosti spĺňajú čoraz prísnejšie kritériá na znižovanie environmentálnej stopy v jednotlivých procesoch výstavby a pri znižovaní energetickej náročnosti prevádzky budov.

Spoločnosť Saint-Gobain už viac ako 350 rokov dokazuje svoju schopnosť vynájsť produkty slúžiace na zlepšenie kvality života a iniciuje a dlhodobo presadzuje také riešenia, ktoré zaručujú udržateľné vlastnosti stavieb. Saint-Gobain ako jedna z prvej stovky najinovatívnejších firiem sveta naďalej rozvíja svoje technické know-how, často v partnerskej spolupráci s prestížnymi univerzitami a laboratóriami. Napríklad štvrtina výrobkov, ktoré dnes Saint-Gobain vyrába, pred piatimi rokmi ešte neexistovala.

 

Ing. Jiří Weis

obchodný a marketingový riaditeľ spol. HELUZ

Smer, ktorým sa vydali výrobcovia muriva, je zjednodušenie a zrýchlenie realizácie. Základom je kompletnosť systému od jedného výrobcu v podobe tehál na obvodové aj vnútorné murivo a najmä všetkých konštrukčných detailov riešených doplnkovými tehlami na rohy, ostenia a parapety, ďalej prvky na komíny, preklady, stropy, strechy či na správnu akustiku domu. 

Prísť s prevratnou tehlou je čoraz ťažšie a pri uľahčení murovania je podľa mňa významným zlepšením malta HELUZ SIDI. Stačí vedro s materiálom, nabrať ho valčekom a nanášať – produktivita práce je oveľa väčšia, murivo má výborné parametre a nikde v Európe taký výrobok nie je. Malta HELUZ SIDI je revolúciou v dosahovaní deklarovaných parametrov konštrukcie pri jednoduchom spracovaní. Je to ekonomicky dostupná technológia, vďaka rýchlosti výstavby, vyššej produktivite práce a menšiemu presunu hmôt je to aj finančne úspornejší variant pre stavebnú firmu a v konečnom dôsledku aj pre investora.

 

Markus Borbély

prevádzkový riaditeľ Wienerberger, s. r. o.

Hnacím motorom inovácií v stavebníctve je rast svetovej populácie a nová „zelená dohoda“ (Green Deal). Počet obyvateľov na zemi denne vzrastie o 200-tisíc, pričom pre všetkých treba zabezpečiť cenovo dostupné bývanie a infraštruktúru. Zoči-voči takýmto výzvam je transformácia priemyslu nevyhnutná, je to naša morálna povinnosť.

Stavebníctvo slúži takmer všetkým ostatným odvetviam a na celosvetovom HDP sa podieľa 6 %. Stavebníctvo je zároveň jedným z najväčších „konzumentov“ nerastných surovín a produkuje 25 – 40 % všetkých uhlíkových emisií, preto je udržateľná zmena nevyhnutná.

Optimalizáciou existujúcich výrobných procesov s použitím princípov LEAN manažmentu vieme napríklad znížiť čas dokončenia výstavby o 30 % a znížiť náklady o 15 %. Nepodceňujme ani dôležitosť plánovania: dobre navrhnutá stavba s použitím optimalizovaného dizajnu a vhodných stavebných materiálov môže na začiatku zvýšiť náklady cca o 2 %, v konečnom dôsledku však vie usporiť až 20 % z celkových nákladov počas životného cyklu budovy.

Inovatívne stavebné materiály sú také, ktoré majú čo najmenší negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň umožňujú stavať trvácnejšie, bezpečnejšie, zdravšie a funkčnejšie budovy.

Aj my v spoločnosti Wienerberger chceme priložiť ruku k dielu. Koncern sa zaväzuje dosiahnuť ambiciózne ESG ciele so zameraním na tri kľúčové oblasti: dekarbonizáciu, cirkulárnu ekonomiku a biodiverzita. Do roka 2023 sa zaväzujeme vo všetkých svojich závodoch znížiť uhlíkovú stopu o 15 %, pripraviť program na ochranu biodiverzity v okolí fabrík a uvádzať na trh len novinky, ktoré sú 100 % recyklovateľné a znovu použiteľné.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG