späť na obsah časopisu

 

Do roku 2050 sa predpokladá zvýšenie počtu obyvateľov na našej planéte o ďalšie tri miliardy. Na základe aktuálneho vývoja a prognóz bude ich život v súkromnej aj v pracovnej sfére koncentrovaný do mestských oblastí. Odhady ukazujú, že s touto skutočnosťou bude spojený aj masívny nárast potreby primárnych energetických zdrojov, súčasne s nárastom emisií CO2. Ako docieliť, aby priemyselné odvetvia boli energeticky efektívne, aby dopravné toky boli neutrálne z hľadiska emisií CO2 a aby sa stavali domy a budovy ohľaduplné k životnému prostrediu? Aj o týchto aktuálnych témach sa hovoril na veľtrhu BAU 2015 v Mníchove v januári tohto roku.

Ústredným aspektom výskumu mnohých spoločností pôsobiacich v oblasti stavebníctva je efektívne využívanie materiálov a energií z hľadiska udržateľného prístupu k prírodným zdrojom, ako aj problematika stavebných materiálov.

Príkladom inovácií pre stavebný priemysel je napr. multifunkčná ekologická a energeticky efektívna fasáda na báze obnoviteľných surovín, ktorú na BAU 2015 predstavil Fraunhoferov inštitút, oddelenie drevárskeho výskumu WKI. Táto inovatívna, multifunkčná fasáda zahŕňa okrem tradičnej ochrany pred poveternostnými vplyvmi aj technické vybavenie budovy. Povrchovo aplikované solárne alebo fotovoltické systémy zároveň umožňujú energetické zabezpečenie budovy.

Na vývoji stavebného izolačného materiálu na báze morských chalúh pracuje oddelenie chemickej technológie ICT Fraunhoferovho inštitútu a prvé výsledky opäť predstavil na veľtrhu BAU 2015. Morská rastlina (Posidonia Oceanica) je zaujímavá preto, lebo jej vlákna sú ťažko zápalné. Vďaka svojej odolnosti proti plesniam sa dá bez akýchkoľvek chemických prísad použiť ako izolačný materiál – napr. na izoláciu medziľahlých krokiev v šikmých strechách, na izoláciu vnútorných stien, prípadne na znižovanie tepelných strát v obvodovom plášti budov.

O využívaní technológie BIM (Building Information Modeling) sa začína častejšie rozprávať už aj na Slovensku. V okolitých krajinách majú však s využívaním technológie BIM podstatne viac skúseností. V Nemecku spustili napr. výskumný projekt „BIMiD – BIM Referenčný objekt v Nemecku“, ktorý podporuje aj Ministerstvo hospodárstva a energetiky Nemeckej spolkovej republiky. Cieľom projektu je preukázať možnosti zvyšovania efektívnosti v rámci plánovania, aj v rámci realizácie výstavby a poukázať na ďalšie benefity ale aj riziká využívania technológie BIM.

Na veľtrhu v Mníchove bol predstavený aj model zariadenia na simuláciu vysokorýchlostných dynamických procesov, tzv. blast simulator. Toto zariadenie demonštruje účinky dopravnej nehody na stavebnú štruktúru v urbanistickom prostredí. Ochranné koncepty vyvinuté vo Fraunhoferovom inštitúte EMI na zlepšenie odolnosti muriva, oceľobetónu a zasklených fasád je možné vďaka softvérovému riešeniu aplikovať na konkrétne stavebné objekty...


Autor
Darina Lalíková v spolupráci s Fraunhofer Institut, Nemecko

Fotografie (vizualizácia)
Fraunhofer Institut, Nemecko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG