späť na obsah časopisu

Mimoriadny celosvetový rozvoj v oblasti informačných technológií má za následok nárast inovatívnych trendov vo všetkých priemyselných odvetviach vrátane stavebníctva. Najvýraznejšie sa asi inovatívne trendy v stavebníctve prejavujú a aj v budúcnosti sa budú prejavovať v oblasti technológie stavieb. Cieľom týchto inovatívnych trendov je skvalitňovanie a súčasne zrýchľovanie výstavby. Do popredia bude vystupovať automatizácia stavebných procesov a robotizácia ako kvalitatívne najvyššia forma automatizácie. Pri priemyselnej výrobe stavebných produktov sa automatizácia a robotizácia bežne vyskytujú už aj na Slovensku.

„Ale pri realizácii stavieb s automatizáciou a robotizáciou ešte veľké skúsenosti nemáme, hoci v najvyspelejších krajinách sveta sa s ňou už na stavbách bežne stretávame“ hovorí prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci Katedry technológie stavieb zo Stavebnej fakulty STU Bratislava, s ktorým sme sa rozprávali o tom, kam smerujú inovatívne trendy vo svete v oblasti technológie stavieb.


Autor
pripravila redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG