späť na obsah časopisu

Ako definovať inovatívnu, inšpiratívnu a inteligentnú architektúru? Inteligenciu budovy zvykneme vnímať ako „automatickú“ reakciu stavby na meniace sa podmienky. Inovatívnosť, teda hľadanie nových riešení, však vieme jasnejšie charakterizovať, niekedy hovoríme až o „výskume návrhom“ (a výstavbou, užívaním), prinajmenšom však ide o uplatnenie najnovších a nové kvality prinášajúcich riešení v dizajne či v technológiách výstavby alebo prevádzky budovy. Inovatívne riešenia, často náročnejšie a drahšie než rutinný prístup, bývajú podporené štátom, aby vývoj (napr. v oblasti nových materiálov či technológií) postupoval rýchlejšie vpred.

Príkladom takéhoto prístupu je rakúsky program Haus der Zukunft. Záverečné správy jeho projektov, prehľadné informácie aj inšpiratívne filmy sú (na rozdiel od výsledkov slovenských „investícií do inovácií“) zverejnené na webe programu a široko propagované v médiách. Spomedzi desiatok podporených projektov si tu môžeme všimnúť napr. osempodlažnú drevenú administratívnu budovu LifeCycle Tower One, slamou izolované seminárne centrum S-HOUSE, slnkom chladený objekt ENERGYbase či sanáciu domu z 50. rokov do štandardu energeticky plusovej budovy (energetická efektívnosť aspoň na úrovni pasívneho domu je spoločným menovateľom podporených projektov).

Medzi budovami podporenými v programe Haus der Zukunft autora príspevku obzvlášť zaujala vysokohorská chata Schiestlhaus. Takéto stavby si priam žiadajú inovatívny prístup, ak majú fungovať viac-menej autonómne a bez negatívnych vplyvov na citlivé prostredie hôr. Často sú priam ikonickou architektúrou, trebárs švajčiarska Monte Rosa pri Matterhorne nenechá nikoho ľahostajným.

Autor ďalej konštatuje, že „nové tatranské horské chaty nie sú až tak inšpiratívne, aj keď na nich nájdeme inovatívne technológie, ich uplatnenie je, jemne povediac, mimoarchitektonické.“ Možnosť lepších riešení naznačila súťaž na novú Kežmarskú chatu, mnohé projekty sa skutočne páčili a dali by sa na nich demonštrovať inovatívne prístupy. Autor príspevku sa zúčastnil súťaže s vlastným návrhom, ktorý pripravil spolu s Jurajom Polyákom. Zadanie súťaže považovali autori za tak inšpiratívne, že ich vyprovokovalo k zaujímavým návrhom. Nielen ocenené, takmer všetky návrhy predstavujú riešenia, ktoré sa v blízkej budúcnosti budú uplatňovať pri návrhu budov s takmer nulovou spotrebou energie. Tie budú „povinné“ po roku 2020 a my by sme sa mali inšpirovať programami v susedných krajinách, ktoré hľadajú inovatívne riešenia a podporujú ich uplatňovanie v praxi (Haus der Zukunft, Zelená úsporám). K týmto výzvam musia iniciatívne pristupovať aj architekti, ináč nové prístupy pôjdu mimo nich. Efektívnosť architektúry nie je obmedzením, ale tvorivou výzvou... 


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc., Inštitúte pre energeticky pasívne domy v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
Igor Rumler
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG