späť na obsah časopisu

Najväčší múzejný a výskumný komplex na svete Smithsonian Institution čaká revitalizácie, ktorá bude odštartovaná v roku 2016 a potrvá 10 až 20 rokov. Bude zahŕňať renováciu Smithsonského zámku aj plán celkovej radikálnej revitalizácie územného kampusu južnej Washingtonskej promenády. Autor konceptu revitalizácie je významný medzinárodný tím architektov, dizajnérov a mysliteľov Bjarke Ingels Group (BIG) (autor jedného z 5 finálnych projektov ceny Mies van der Rohe 2015) v spolupráci so Smithsonian Institution.

Na vyriešenie protikladov medzi novým a starým a na nájdenie kompromisov medzi hranicami striktnej regulácie a pamiatkovej ochrany, vybrali autori opatrnú revitalizáciu elementov, prezentovaných v kampuse. Spojením rôznych technických, programových, logistických a kurátorských nárokov vytvorili novú krajinu spojitostí a možností. Snahou autorov bolo, vytvoriť koncept, ktorí udrží potenciál Smithsonian South Mall Campus do budúcnosti so zachovaním jeho zakoreneného historického dedičstva.

Návrh revitalizácie má 3 hlavné ciele – zlepšiť a rozšíriť návštevnícke služby a vzdelávanie, vytvoriť čitateľné vstupy a spojenie medzi múzeami a záhradami, a nahradiť starnúce technické zázemie budov, ktoré dosiahlo koniec životnosti.

Územný plán kombinuje niekoľko hlavných projektov, z ktorých niektoré sú zamerané aj na rekonštrukcie presakujúcich striech, chybných systémov a neefektívnu energetickú spotrebu. Prvotné náklady predstavujú okolo 2 miliardy dolárov z verejných aj súkromných zdrojov.


Autor
pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
BIG
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG