späť na obsah časopisu

Autor tohto príspevku sa zaoberá modernými systémami vetrania, vykurovania a chladenia, ktoré sa budú v nových budovách využívať čoraz častejšie, v kombinácii s inteligentnými inštaláciami a systémami riadenia. Kvalita vzduchu v budovách sa obvykle udáva počtom výmen vzduchu za hodinu (koľkokrát za hodinu sa vnútorný vzduch vymení za čerstvý vonkajší vzduch), dávkou vzduchu v litroch za hodinu na osobu na vetranie znečistenia od užívateľov, resp. v litroch na m2 podlahovej plochy na vetranie znečistenia zo stavebných materiálov.

Hodnoty intenzity výmeny vzduchu predpísané v normách predpokladajú, že čerstvý vzduch sa do každého miesta v miestnosti privádza rovnomerne, v skutočnosti však môže distribúcia vzduchu závisieť od mnohých faktorov, ako sú umiestnenie prívodu a odvodu vzduchu, teplotný rozdiel medzi privádzaným vzduchom a vzduchom v miestnosti, tepelné zisky, chladné povrchy a pod.

Najvšeobecnejšie však môžeme rozlišovať vetrania na prirodzené a nútené. Väčšina ľudí má skúsenosti najmä s prirodzeným vetraním, každý však má príležitosť stretnúť sa i s núteným vetraním, a to najmä v budovách občianskej vybavenosti, ako sú administratívne budovy, nákupné centrá, nemocnice a pod. Pri prirodzenom vetraní nie je nutné inštalovať vzduchotechnické zariadenia, spoliehame sa na otváranie okien a dverí obyvateľmi a na netesnosti v obvodovom plášti, cez ktoré vniká do budovy čerstvý vonkajší vzduch. Nútené vetranie nasáva čerstvý vzduch z exteriéru pomocou ventilátorov, filtruje ho a rozvádza pomocou vzduchotechnických potrubí.

Na zabezpečenie tepelnej pohody sa v našich klimatických podmienkach spravidla využíva vykurovanie, a s ohľadom na teplotné extrémy v lete a zvyšujúce sa nároky na komfort stále častejšie i chladenie. V tejto oblasti je výzvou čo najefektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov pri zabezpečení čo najvyššej pohody. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla sa vykurovacie a chladiace systémy rozdeľujú na sálavé (napr. podlahové vykurovanie) a konvekčné (napr. vykurovacie telesá – radiátory).


Autor
Ing. Michal Krajčík, Stavebná fakulta STU v Bratislave, recenzent: Ing. Jana Šabíková, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG