späť na obsah časopisu

Na mieste bývalého Botanického ústavu SAV vznikol nový administratívny komplex Westend Gate, ktorý dokončili koncom minulého roka. Architektúra a vybavenie objektu Westend Gate odzrkadľujú súčasné európske trendy v navrhovaní a realizácii kancelárskych priestorov, kde sa kladie dôraz najmä na energetickú a ekonomickú efektívnosť ale tiež na vytvorenie príjemného pracovného prostredia v interiéri aj v exteriéroch. Westend Gate je súčasťou biznis zóny, ktorej dominantou je 17-poschodový Westend Square (viac v ES 10/2011) a ktorý dopĺňajú objekty Westend Point a Westend Court. V budúcnosti je plánovaná v tejto lokalite ešte výstavba administratívneho komplexu Westend Plazza.

Výstavbou 9-poschodovej administratívnej budovy Westend Gate (s pôvodným názov projektu Quadrant) na bratislavskej Patrónke získala Westend biznis zóna ďalších cca 34 000 m2 kancelárskych priestorov. Súčasťou tohto projektu bola aj rekonštrukcia križovatky v tesnej blízkosti biznis zóny.

Nová budova je jednoduchým dlhým traktom orientovaná akoby chrbtom k frekventovanej komunikácii. Z chrbta vychádzajú ako 3 prsty členité krídla budovy, ktoré sú otočené k areálu SAV a k peknému prírodnému prostrediu. Interiéry budovy získali touto orientáciou nielen intimitu, ale aj viac slnečných lúčov a denného svetla a zároveň užívatelia budovy získali pekný výhľad aj do zelených vnútroblokov, čo bol zámer autorov.

Samotný výraz budovy Westend Gate predstavuje čisto funkčnú administratívu, ktorej vzhľad v konečnom dôsledku akoby nadviazal na fasádu Westend Tower od architekta Juraja Šujana.

Budova má v 3 podzemných podlažiach garáže, horné poschodia sú vyhradené pre kancelárie. Na prízemí budovy je veľká kantína s kuchyňou, kaviareň a ázijská reštaurácia. Vo vedľajšej časti budovy sa nachádza vegetariánska reštaurácia a ešte jeden priestor pripravený pre možnú ďalšiu prevádzku. Pôvodne mala byť na prízemí umiestnená aj materská škôlka (pre deti zamestnancov). Nakoniec je umiestnená na 1. poschodí.


Autor
v spolupráci s Ing. arch. Petrom Boudom pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
J&T Real Estate
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG