späť na obsah časopisu

Pred vyše 22 rokmi boli na Slovensku obnovené a zateplené prvé panelové domy. Išlo o pilotný projekt 312 bytových jednotiek Bratislava-Kramáre. Odvtedy sa na Slovensku do konca roka 2014 zateplilo takmer 50 % z celkového počtu existujúcich bytov v bytových a rodinných domov. Na jednej strane je potešiteľné, že sa vôbec s procesom obnovy a zatepľovania bytov začalo a že sa vďaka tomu predlžuje životnosť bytov v bytových a rodinných domoch a súčasne sa znižuje energetická náročnosť bytových budov. Na druhej strane proces obnovy a zatepľovania priniesol aj niektoré nové problémy, ktoré je potrebné začať riešiť. O problémoch, ale aj možnostiach ich riešenia, sme sa rozprávali s prof. Ing. Zuzanou Sternovou, PhD., riaditeľkou TSÚS, n. o. a zároveň predsedníčkou OZ Združenia pre zatepľovanie budov.

 


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
D. Lalíková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG