späť na obsah časopisu

V marci som navštívila bývalý brownfield Dolné Vítkovice v Ostrave. Odkedy ich kúpil pán Světlík a s pomocou českého architekta Josefa Pleskota začal tento bývalý industriálny komplex revitalizovať, rekonštruovať a dostavovať, stala sa Ostrava druhým najnavštevovanejším miestom Českej republiky. Hneď po Prahe. Hoci bývalý areál Vítkovických železiarní a baní rekonštruujú postupne, už dnes tam prúdia davy ľudí. Vítkovické železiarne totiž žijú. Konajú sa tam rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity v krásnych zrekonštruovaných priestoroch, ktoré ale dýchajú industriálnou históriou. Imidž bývalých Vítkovických železiarní sa zásadne mení. Zo škaredého baníckeho „káčatka“ sa stáva magnet a funkčný organizmus nielen Ostravy, ale aj celého Česka. Je to ideálny príklad toho, ako sa môže snúbiť imidž s funkčnosťou a tu navyše aj s bohatou industriálnou históriou. 

Ďalšie pozitívne príklady stavieb, kde je imidž s funkčnosťou v harmónii, vám ponúkame v tomto čísle Eurostavu. Napríklad autorka E. Vojteková analyzuje niekoľko príkladov budov, kde sa firemná kultúra pretavila skvele do architektúry firemných objektov (str. 36 až 40). Aj Ľ. Ilkovičová vo svojom príspevku (str. 30 až 33) zdôrazňuje, že v architektúre budov nie je imidž nepodstatný, práve naopak a menuje niekoľko zaujímavých príkladov. A do tretice aj H. Pifko v pravidelnej rubrike Udržateľná architektúra (str. 64, 65) hovorí o imidži v architektúre a o tom ako téma udržateľnosti posunula vnímanie kvality architektúry a uvádza tiež niekoľko zahraničných príkladov imidžových udržateľných budov. 

Imidžovú novostavbu majú aj vo vyššie spomínaných Dolných Vítkoviciach. Ide o budovu centra Svet techniky, ktorá je tiež dielom Josefa Pleskota. Budova je z jednej strany úplne transparentná. Je postavená na trojuholníkom pôdoryse a hlavná fasáda je zo skla. Budova bola dokončená minulý rok na jeseň a pôsobí v rámci celého areálu ako šperk v spleti industriálnych objektov. Je veľmi súčasná a veľká transparentná fasáda je veľkolepá. Keďže ide o centrum Svet techniky, budova chce byť aj ilustráciou využitia vedy a techniky a aj takýto signál (imidž) vysiela do svojho okolia. Jej funkčnosť neviem posúdiť, pretože som nemala možnosť budovu aj osobne navštíviť a prezrieť si ju detailnejšie aj znútra. Ale verím, že vysoká transparentná fasáda nebude prekážkou jej funkčnosti a že nebude zdrojom prehrievania interiéru a že je aj z energetického hľadiska dômyselne riešená.

Téma imidžu a funkčnosti súvisí aj s témou obnovy a zatepľovania budov. Je mnoho panelových domov, ktorým sa obnovou a zateplením predĺžila životnosť a teda aj funkčnosť, ale ich imidž veľakrát utrpel. Síce sme dlhé roky frflali na šedivosť a energetickú náročnosť panelákov, ale dnes strácajú mnohé svoju konštrukčnú a proporcionálnu identitu a ich farebnosť nie je šedivá, ale prehnane žiarivá. Aj preto sme nemohli pri téme imidž verzus funkčnosť obísť tak aktuálnu tému obnovy a zatepľovania budov. Pokúsili sme sa hľadať s viacerými odborníkmi odpoveď na otázku „ako ďalej s obnovou a zatepľovaním budov na Slovensku“. Pestrú mozaiku názorov odborníkov na túto tému si môžete prečítať na str. 12 až 24.

Pekné aprílové čítanie EUROSTAVU Vám praje


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG