späť na obsah časopisu

Najefektívnejším riešením ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla je celkové zateplenie budovy a následné hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Zateplenie zahŕňa výmenu okien, zasklených stien a dverí, zateplenie obvodových stien, strechy, prípadne stropu nad nevykurovaným suterénom alebo vstupným podlažím. Dôležitá je vhodná voľba zdroja tepla a spôsobu vykurovania, zabezpečenie správnej regulácie vykurovania aj ohrevu a distribúcie teplej vody a možnosť riadeného vetrania.

Kým výmenou starých okien sa môže znížiť pôvodná spotreba energie o 12 % a zateplením domu o 30 %, komplexná rekonštrukcia zahŕňajúca zateplenie fasády, výmenu okien a zároveň zateplenie strechy pri niektorých variantoch riešenia zredukuje pôvodnú spotrebu o viac ako 50 %. Návratnosť jednotlivých opatrení sa v tomto prípade pohybuje od 6 do 13 rokov.

V zásade nie je možné tvrdiť, že čím vyššie budú investičné náklady na zateplenie bytového domu, tým nižšie budú prevádzkové náklady, resp. náklady na teplo. Preto pri výbere variantu riešenia projektu zateplenia bytového domu musíme hľadať vzájomnú súvislosť medzi investičnými a prevádzkovými nákladmi, resp. brať do úvahy viaceré kritériá posudzovania jednotlivých variantných riešení.

Medzi najpoužívanejšie metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií patria metódy finančnej analýzy. Môžeme ich rozdeliť na dve základné skupiny: statické metódy – tie, ktoré nezohľadňujú pôsobenie faktora času; dynamické – tie, ktoré zohľadňujú pôsobenie faktora času.


Autor
doc. Ing. Zora Petráková, PhD., Ústav manažmentu STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG