späť na obsah časopisu

Vydavateľstvo EUROSTAV pripravilo v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) už 5. ročník EUROSTAV Conference a 2. ročník Konferencie SKGBC s názvom Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Táto medzinárodná odborná konferencia sa konala 22. apríla 2015 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne a zúčastnilo sa jej vyše 180 architektov, projektantov a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry. Tento rok patrili medzi kľúčových spíkrov významní odborníci na udržateľnú architektúru ako napríklad rakúsky architekt Dietmar Eberle, taliansky architekt, aktuálny prezident ACE Luciano Lazzari, Michiel van der Vight z holandskej spoločnosti Except Integrated Sustainability, český architekt Dalibor Borák alebo generálna riaditeľka Bluewaters Environmental Consultants Doris Wirth z Rakúska.

Deň, keď sa konala táto medzinárodná odborná konferencia, bol aj Dňom Zeme. Aj konferencia so svojím zameraním sa pripojila k aktivitám, ktoré poukazujú na krehkosť a zraniteľnosť našej planéty a kladú dôraz na zodpovednejší prístup ľudí k životnému prostrediu. Dobrým signálom, že Slovensko myslí podporu ochrany životného prostredia, znižovanie energetickej náročnosti výstavby aj výroby, znižovanie emisií skleníkových plynov a podporu rozvoja udržateľnej architektúry a výstavby naozaj vážne, bola nielen záštita, ktorú nad týmto podujatím prevzal predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a tiež Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR ale aj účasť Dušana Chreneka, vedúceho zastúpenia EK v Slovenskej republike, ktorý vystúpil aj s úvodným príhovorom.

Administratívna budova 2226 v Lustenau z architektonickej dielne Baumschlager & Eberle,

foto: archív D. Eberle

Luciano Lazzari, taliansky architekt a v súčasnosti prezidentom Európskej rady architektov (ACE)

Ingrid Konrad, hlavná architektka mesta Bratislava

Michiel van der Vight, partner Except Integrated Sustainability, Holandsko

Dalibor Borák, architekt, Dobrý dům, s. r. o., Česká republika

Dietmar Eberle, architekt, Baumschlager & Eberle, Rakúsko

Doris Wirth, generálna riaditeľka Bluewaters Environmental Consultants, Rakúsko

Georgi Georgiev, Fraunhofer Institute, Nemecko

Peter Dzurko, Schneider Electric, Slovensko

Miroslav Marko, architekt, SMF Marko, Slovensko


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
Blanka Golejová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG