späť na obsah časopisu

Aký bol rok 2014? Pohľad na vývoj štatistických ukazovateľov v slovenskom stavebnom priemysle jednoznačne vysvetľuje, prečo sa stavbári trápili. Aj v roku 2014 totiž pokračoval trend poklesu a prepadu stavebníctva. Pri porovnaní s priemerom EÚ bol prepad ešte výraznejší. A to tak v dlhodobom (2008 – 2014), ako aj v medziročnom pohľade (2013 – 2014), keď svojím celkovým vlaňajším objemom 4 489,1 mil. € dosiahla oproti predminulému roku pokles o 4,2 percenta. Výsledok za december 2014 hovorí dokonca o 8,7-percentnom medziročnom prepade na úroveň 429,5 mil. €. Aj keď väčšina stavebných podnikateľov hodnotila minulý rok ako veľmi problémový, najväčším problémom, ktorý zamával s mnohými menšími stavebnými firmami, bola problémy s platobnou neschopnosťou firiem Doprastav a Váhostav, ktoré vyústili do procesov ich reštrukturalizácie.

Investície v slovenskej ekonomike sledovali priaznivejšiu krivku a v posledných troch mesiacoch roku 2014 pokračovali v raste. Tvorba hrubého fixného kapitálu medziročne stúpla o 6,8 %, a to na 4,908 mld. €. Z pohľadu ŠÚ SR najrýchlejším rastom sa vyznamenali kapitálové výdavky do stavebných investícií – o 11,2 %. Z toho investície do budov na bývanie klesli v závere minulého roku o 8 %, kým investície do ostatných stavieb stúpli o 18,5 %.

 Niektoré náhodne vybrané čiastkové ukazovatele sa mohli preukázať dokonca miernym rastom:
→ tržby v decembri po 6 mesiacoch poklesu medziročne narástli o 0,2 %,
→ ceny stavebných prác medzimesačne o 0,1 % a medziročne narástli o 1,3 %,
→ ceny stavebných materiálov medzimesačne o 0,4 % a medziročne narástli o 2 %.


Autor
Juraj Pokorný

Fotografie (vizualizácia)
redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG