späť na obsah časopisu

Kto sú lídri v slovenskom stavebníctve?  

Odpoveď na túto zložitú otázku poskytuje Vydavateľstvo Eurostav formou publikovania rebríčka TOP100 už dvadsiaty rok. Snahou edície rebríčka úspešných stavebných firiem je poskytovať informácie nielen o umiestnení firiem v jednotlivých hodnotených kategóriách, ale poskytnúť komplexné hodnotenie a umiestnenie firiem na základe multikriteriálneho hodnotenia poskytnutých finančných a nefinančných ukazovateľov. Výpočet indexu úspešnosti stavebných podnikov je založený na matematicko-štatistickej metóde známej ako entropia v informačnej teórii, pričom metodika multikriteriálneho hodnotenia (interpretovaná v časopise Eurostav 4/2006) je založená na exaktnom výpočte významu (váh) jednotlivých ukazovateľov podľa aktuálnych hodnôt ukazovateľov poskytnutých firmami. Pozitívnym signálom v jubilejnom rebríčku je zvýšený záujem firiem poskytovať tieto údaje a zaradiť sa do rebríčka najúspešnejších stavebných firiem na Slovensku.

Hodnotenie úspešnosti podnikov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu autor príspevku prináša v troch kategóriách: stavebná výroba, výroba stavebných materiálov a inžiniersko-projektová činnosť. Prvé miesto v rebríčku úspešných firiem v oblasti stavebnej výroby v roku 2014 patrí spoločnosti STRABAG, s. r. o., Bratislava. Vo výrobe stavebných materiálov v tomto roku dominovala spoločnosť SMZ, a. s., Jelšava. Prvú pozíciu rebríčka TOP 10 úspešných firiem v inžiniersko-projektovej činnosti si po dvoch rokoch opäť vybojovala spoločnosť REMING CONSULT, a. s., Bratislava.


Autor
doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., Košice, Stavebná fakulta TU v Košiciach

Fotografie (vizualizácia)
redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG