späť na obsah časopisu

Právnici a legislatívci Úradu pre verejné obstarávanie pracujú od začiatku roka intenzívne na návrhu nového zákona. Dôvodom sú nové smernice EÚ, ktoré musí Slovensko implementovať do svojho právneho poriadku. Hovorí sa o širšom zavedení elektronizácie verejného obstarávania, ako predpokladu pre väčšiu transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných finančných prostriedkov, ale aj o potrebe zjednodušenia procesu verejného obstarávania a o podpore malého a stredného podnikania.

O príprave nového zákona o verejnom obstarávaní sme sa rozprávali s predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie Ing. Zitou Táborskou. Zaujímalo nás okrem iného aj, či návrh reflektuje dlhodobé požiadavky stavebných podnikateľov na uplatnenie váhových kritérií pri posudzovaní ponúk, ktoré by zohľadňovali napr. kvalitu, referencie, skúsenosti a cena by bola len jedným z kritérií a tiež to, prečo v návrhu neakceptovali požiadavky architektov v problematike vypisovania súťaží návrhov.


Autor
Pripravila Darina Lalíková

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG