späť na obsah časopisu

„Kraanspoor“, v preklade žeriavová dráha, je názov budovy v amsterdamskom prístave, ktorá vznikla nadstavbou transparentnej administratívnej časti nad pôvodnou železobetónovou relikviou mohutnej dráhy lodného žeriavu. Pôvodný, vo vode stojaci impozantný kolos z betónu získal nadstavbou transparentnej hmoty kvalitatívne novú dimenziu. Génius loci prístavu s históriou lodného priemyslu dodnes vysiela intenzívnu energiu. Objekt je príliš nasiaknutý starým a nové sa prezentuje tak, aby duch všadeprítomnej priemyselnej histórie nestratil svoje pôsobenie. Skĺbenie starej žeriavovej dráhy a ľahkej sklenej nadstavby administratívnej budovy predstavuje vydarený príklad zachovania industriálneho dedičstva a jeho využitia pre základovú konštrukciu s dôsledným rešpektovaním jeho autenticity. Táto priemyselná pamiatka bola postavená v roku 1952 s impozantnou dĺžkou 270 m, výškou 13,8 m nad terénom a šírku 8,7 m. Nový objem nadstavby sa prispôsobuje pôvodnej dĺžke a upútava na seba svojou expanzívnou mierkou vo výhľadoch od rieky IJ. Nová nadstavba rešpektuje ukotvením oceľového skeletu a osadením ponad dráhu základ, z ktorého vyrastá. Transparentná trojpodlažná nadstavba je vytiahnutá pomocou oceľových stĺpov 3 metre ponad pôvodnú žeriavovú dráhu a navodzuje dojem vznášania sa nad mohutným betónovým kolosom. Autorom nadstavby je architektonický ateliér OTH, ktorý zadanie projektoval s cieľom využiť maximálnu možnú únosnosť existujúcej žeriavovej dráhy. Železobetónová žeriavová dráha slúži ako základ a prenáša zaťaženie z trojpodlažného administratívneho priestoru s asymetrickým previsom ponad vodnú hladinu. V priečnom reze je asymetrické osadenie nadstavby dôsledkom vykonzolovania pôvodného otočného žeriavu na jednu stranu, ktoré vyplývalo z prenosu zvýšeného zaťaženia. Nadstavba je tvorená ľahkou oceľovou skeletovou konštrukciou opakujúcou sa v 23 m identických moduloch, ktoré sú členené troma poľami skeletu a ultratenkými železobetónovými doskami s vyľahčenými dvojitými podlahami.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Ing. arch. Gabriela Rolenčíková, Fakulta architektúry STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív autoriek
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux