späť na obsah časopisu

Spoločnosť HSF System SK, s.r.o. pôsobí na slovenskom stavebnom trhu od roku 2010. Jej prioritou vždy bola a bude spokojnosť zákazníkov ale aj vlastných zamestnancov, čo jej dáva predpoklady pre prosperitu a stabilitu. Darí sa jej úspešne umiestňovať na popredných priečkach top stavebných firiem v Slovenskej republike.

V portfóliu referencií je obsiahnutá výstavba projektov na „zelenej lúke“, rozšírenie existujúcich prevádzok ako aj revitalizácie „hnedých parkov“. Spoločnosť zabezpečuje projekčnú činnosť, vrátane modelovania systémom BIM, od zastavovacích štúdií až po realizačnú dokumentáciu a prípadne aj developerské aktivity. Dodáva široký sortiment stavebného materiálu so zameraním na tepelné izolácie, hydroizoláciu striech a profilované plechy. Jej produkty spĺňajú požiadavky medzinárodných systémových noriem ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.

V roku 2017 sa spoločnosti podarilo rozšíriť rady svojich zákazníkov a zrealizovať ako aj rozostavať viacero zaujímavých projektov. Medzi významné dokončené stavby patria: Akadémia športov Hangair, kde do rozsahu dodávaných prác patrilo aj vybudovanie nosnej konštrukcie interiérového športoviska; sanácia garáží v Europa Shopping Center, kde došlo ku komplexnej prestavbe podzemných parkovísk vrátane ich čiastočnej sanácie a tým k významnému skvalitneniu a skomfortneniu prostredia pre zákazníkov; rozšírenie objektu L5 v IMMOPARK Košice, kde sa realizovalo rozšírenie 8 000 m² skladových priestorov, v ktorých je situovaný technologicky nadštandardne vybavený ADR sklad.


Autor
pripravila redakcia v spolupráci s HSF System SK

Fotografie (vizualizácia)
archív HSF System SK
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux