späť na obsah časopisu

Dnes sa BIM, respektíve informačné modelovanie stavieb, stáva témou číslo jeden a rezonuje naprieč stavebným trhom. Cítime stúpajúci záujem o túto tému nielen projekčných kancelárií, ale aj u zhotoviteľov, investorov, dodávateľov stavebných materiálov a správcov budov, ale aj u poisťovní, bánk a orgánov verejnej správy. Osobitú, ale neodmysliteľnú skupinu tvoria zástupcovia zo školstva, kde možno tiež konštatovať za posledný rok progres. Dôkazom stúpajúceho záujmu o túto tému bol aj počet účastníkov 3. Národnej BIM konferencie Slovensko, ktorá sa konala 19. 10. 2017 v kongresovej sále SLSP a jej organizátormi boli už tradične Vydavateľstvo EUROSTAV a BIM asociácia Slovensko. Na 3. Národnej BIM konferencie Slovensko sa zúčastnilo vyše 250 odborníkov z oblasti stavebníctva. Organizátorov konferencie takýto veľký záujem potešil a je zrejmé, že sa z tohto podujatia pomaly stáva platforma pre stretnutie odborníkov, ktorí vnímajú konferenciu ako platformu na zdieľanie najnovších poznatkov na poli implementácie BIM do stavebnej praxe. Cieľom organizátorov bolo zabezpečiť kvalitné programové obsadenie na medzinárodnej úrovni pre rozmanité spektrum poslucháčov. Každým rokom je úloha kompozície programu zložitejšia, nakoľko publikum tvoria odborníci z rôznych oblastí a navyše s rôznou úrovňou poznania BIM. V súlade s diverzitou účastníkov bol formovaný a prispôsobený aj odborný program. V programe nechýbali viaceré prezentácie, ktoré sa týkali využitia BIM na konkrétnych projektoch zo Slovenska, čo je tiež dôkazom napredovania implementácie BIM do stavebnej praxe na Slovensku. Celkovo sa predstavilo 12 prednášateľov, z čoho boli siedmi zo Slovenska, 2 prednášatelia z Nemecka a po jednom prednášateľovi z Českej republiky, Maďarska a Veľkej Británie. Príspevky zahŕňali skúsenosti z rôznych oblastí životného cyklu stavby. Zároveň možno konštatovať, že v tomto ročníku bolo oveľa viac príspevkov, ktoré poukazovali na konkrétne príklady využitia BIM v stavebnej praxi ako po minulé roky, kedy bolo viac prezentácií zameraných na teóriu okolo využívania BIM.


Autor
Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, BIM asociácia Slovensk, Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., Vydavateľstvo Eurostav

Fotografie (vizualizácia)
Blanka Golejová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG