späť na obsah časopisu

Fasády či obálky budov sú nepochybne pri projektovaní stavieb obrovskou výzvou pre autora a historicky jednými z najnáročnejších častí budovy. Je pravda, že ani v dávnej histórii sa nestavali len pravouhlé budovy s jednoduchým členením priečelia, ale dnešný trend vyjadrovania autorov komplexnými tvarmi sa obyčajne nezaobíde bez využitia informačného modelovania stavieb. Zložité projekty, ktoré sa realizujú po celom svete posúvajú hranice architektonického návrhu a inovatívnych konštrukčných riešení. Building Information Modeling (BIM) sa z pohľadu využitia pri návrhu fasád, dá považovať za systémový prístup, ktorý kombinuje 3D dizajn a komplexné vyhodnocovanie dát v reálnom čase, čím umožňuje vznik digitálnych prototypov budovy pred tým, než je v skutočnosti postavená. Už v čase jej koncepčného návrhu umožňuje využitie BIM optimalizáciu návrhu fasády, čo je základom pre zvýšenie produktivity a tiež ziskovosti počas realizácie. Najväčšie stavby sveta sa dnes totiž bežne stavajú dvakrát. Z toho raz vo virtuálnom priestore.


Autor
Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta, STU v Bratislave, BIM asociácia Slovensko
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal