Časopis EUROSTAV - 1-2/2018
Tematické okruhy
  • Budovy budúcnosti na Slovensku
  • Akustika v budovách s takmer nulovou potrebou energie
  • Vodný manažment pre budovy 3. milénia

Predstavenie všetkých prihlásených stavieb do súťaže Stavba roka 2017.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux