späť na obsah časopisu

Budova Laban Dance Centre – sídla najväčšej školy súčasného tanca na svete a jednej z najpoprednejších nácvikových tanečných inštitúcií súčasného pohybového umenia bola postavená v londýnskej štvrti Deptford Creek v roku 2003 podľa návrhu architektov Herzog & De Meuron. Je jednou z pozoruhodných architektonických stavieb z prelomu tisícročia, ktoré sú charakteristické jednoduchým objemom bez fasádnych ornamentov, použitím skla a translucentných plastov v prepracovanej viacvrstvovej obalovej konštrukcii a zložitou vnútornou dispozíciou, ktorá nie je zvonka čitateľná. Rezy obalovej konštrukcie – teda fasády obsahujú rozličné materiály s prerušovanými medzipriestormi, čo dáva povrchu fasády hĺbku, ktorá je z hľadiska mierky budovy nepatrná, avšak v časovom slede dňa a noci mnoho-výrazová. Dominantnou súčasťou architektonickej identity budovy je zvonka viditeľná hra tieňov spôsobená pohybom tanečníkov. Dom vlastne nemá fasádu, len kožu, ktorá sa ako koža chameleóna mení podľa dennej doby a nálady počasia. Pravidlo jednoduchého objemu navonok porušuje iba konkávna fasáda orientovaná na os neďalekého St. Paul's Church z roku 1711. Vo vnútri je budova koncipovaná ako komunikačná sieť chodieb, interiérových námestí, dvorov a stretávacích miest, umiestnených okolo hlavného divadelného priestoru – doslovného a metaforického srdca budovy. Každá miestnosť potrebovala svoj objem a z neho vychádzajúcu potrebu rôznych svetlých výšok, preto autori nepracovali s klasickým rozčlenením stavby na podlažia. Pospájali priestory krajinou rámp. Zmiešanie rôznych aktivít v dispozícii a ich rozmiestnenie do dvoch hlavných úrovní podporuje komunikáciu v rámci celej budovy.


Autor
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., Dipl.-Ing. Michal Vanek, Fakulta architektúry STU v Bratislave
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux