späť na obsah časopisu

I keď Bratislava prešla za dvadsaťpäť rokov, odkedy sa stala metropolou Slovenska, veľkým rozvojom, stále má obrovské rezervy a potenciál pre ďalší rast. Kvalita života sa stala globálnym cieľom. Najväčšou výzvou pre mestá v tomto smere je popri zmene celkového pohľadu na životné prostredie a prírodné zdroje, sociálnu integráciu a nové koncepty mobility aj vysporiadanie sa s dôsledkami zmeny klímy, ktoré sa prejavujú s veľkou razantnosťou a nachádzajú nás nepripravených. Adaptácia mestského prostredia na zmenu klímy znamená znižovať jeho zraniteľnosť – mať mesto schopné čeliť prehrievaniu, prívalovým dažďom, dlhotrvajúcim suchám. Znižovať uhlíkovú stopu emisie a hľadať alternatívy v oblasti energie pri budovách a v doprave. Toto sú aktuálne výzvy aj pri plánovaní rozvoja Bratislavy. A navyše – Bratislava je hlavným mestom štátu – má za úlohu reprezentovať, otvárať našu krajinu svetu. Vstupné brány do nášho mesta sú aj vstupnými bránami na Slovensko.

O prioritách ďalšieho smerovania, aby sa zvýšila atraktivita verejného prostredia mesta a skvalitnil život v ňom, sa zamýšľa v tomto článku hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.


Autor
Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hl. mesta SR Bratislavy

Fotografie (vizualizácia)
Útvar hlavnej architektky Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux