späť na obsah časopisu

Ako rodený Bratislavčan dôverne pozná potenciál, ale aj veľké slabiny hlavného mesta. Že má toto mesto úprimne rád a na jeho krajšej tvári mu naozaj záleží, dokazuje nielen slovami. Namiesto kritiky sa už tretí rok pokúša niečo na jeho fungovaní aj meniť. Architekt, aktivista a aktuálne aj kandidát na primátora Matúš Vallo nám porozprával o svojej predstave funkčného, kultúrnejšieho a zdravšieho mesta. Jednoducho lepšieho pre príjemný život. 

Stojíte za iniciatívou Mestské zásahy, ktorá vytvorila od roku 2008 viac ako 900 projektov pre krajší verejný priestor vo viacerých slovenských a českých mestách. Podarilo sa z nich niečo zrealizovať?

Poviem len o tých v Bratislave. Z viac ako stovky navrhnutých zásahov sa podarilo zrealizovať priehľadnú protihlukovú stenu pri Dóme Sv. Martina a na základe jedného z návrhov z Mestských zásahov bol pripravený aj dizajn tzv. „papuče“, ktorú dnes používa Mestská polícia.

Nedávno ste uviedli do života publikáciu Plán Bratislava. Za jej vznikom stoja desiatky odborníkov. Ako dlho sa Plán rodil a aké boli podnety na jeho vznik?

Prvýkrát som o knihe, ktorá popíše budúcnosť Bratislavy hovoril v roku 2011, po mojom návrate zo študijného pobytu v New Yorku. Definitívne som sa však rozhodol ísť do toho pred tromi rokmi. Nebral som to ako súčasť kampane na primátora, nebol som vtedy ešte rozhodnutý kandidovať ale vedel som, že pokým takúto knihu, takýto návod na lepšie miesto nenapíšeme, tak kandidovať nebudem. Chceli sme s ľuďmi – odborníkmi, s ktorými som knihu pripravoval, zmeniť pohľad na Bratislavu. Vyjsť z tej zaužívanej schémy konfliktov a tém, ktoré sú pre bratislavskú komunálnu politiku príznačné a poskytnúť pohľad na Bratislavu, na jej potenciál aj na jej problémy z odborného pohľadu.

Zlepšenie kvality života v našom hlavnom meste by sa dalo prirovnať k neoranému poľu. Odkiaľ podľa vás treba začať? Ktoré otázky považujete v riešení za prioritné?

Nevymyslím nič nové, lebo tie problémy, ktoré cítia Bratislavčania sú rovnaké, ako ich cítim ja. Hovorím o probléme s dopravou, nekontrolovaným zahusťovaním mesta a chýbajúcej alebo zle ošetrovanej zeleni. Ja k tomu ešte dodávam kvalitu verejného priestoru, nielen estetickú ale aj funkčnú. Do všetkých týchto oblastí sa treba pustiť naraz, lebo nám ľahko môže utiecť vlak. Bratislava musí prevziať kontrolu nad svojim vlastným rozvojom.

Celý rozhovor nájdete v októbrovom čísle…


Autor
Denisa Slančová

Fotografie (vizualizácia)
archív redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux