späť na obsah časopisu

Cena za architektúru CE.ZA.AR už pozná laureátov svojho 17. ročníka, ktorí boli vyhlásení na slávnostnom galavečere v Starej tržnici, 3. októbra. My sme sa s predsedom Slovenskej komory architektov, Ing. arch. Imrichom Pleidelom porozprávali o tom, ako tento ročník hodnotí. 

Pán Pleidel, ako vnímate cestu, ktorú CE.ZA.AR za 17 rokov absolvoval? Aké je jeho dnešné postavenie a ako je Cena vnímaná širokou a odbornou verejnosťou?

Môžem s radosťou a hádam i troškou hrdosti konštatovať, že CE.ZA.AR je dnes už pojmom a dobrou značkou, ktorú vníma nielen úzka odborná sféra architektov a stavebníkov, ale i široká verejnosť na Slovensku  a je známy ako výnimočný projekt aj za hranicami Slovenska. Jeho vyvrcholením je každoročne slávnostné udeľovanie cien za architektúru v priamom televíznom prenose vo verejnoprávnej televízii, čo prakticky nemá obdobu  v rámci európskeho i širšieho medzinárodného priestoru. Veľmi dobrú odozvu majú i televízne dokumenty o nominovaných dielach, ktoré sa už tradične vysielajú v rámci týždňa súčasnej slovenskej architektúry na „Dvojke“ RTVS.

Aký bol tento rok z pohľadu počtu prihlásených diel? A ako je to v porovnaní s minulým rokom?

Môže nás tešiť, že tento rok bol opäť pomerne vysoký počet prihlásených diel členov Slovenskej komory architektov: celkovo 85 realizovaných diel v 6 kategóriách Rodinný dom, Bytový dom, Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér a Exteriér. Oproti minulému roku máme teda laureátov aj v kategórii Bytové domy. Všetkým oceneným by som chcel aj touto cestou ešte raz zablahoželať.

Na Slovensku je niekoľko architektonických ocenení. Čím je CE.ZA.AR iný? Zmenilo sa za jeho existenciu jeho hlavné poslanie?

Základným poslaním ceny je oceniť, vyzdvihnúť a prezentovať verejnosti výnimočné profesionálne výkony autorizovaných architektov a krajinných architektov, členiek a členov Slovenskej komory architektov so svojimi tímami spolupracovníkov. Súčasne, čo je nemenej dôležité, ocenením a prezentovaním najlepších architektonických diel za obdobie predchádzajúcich 2 rokov sa otvára nevšedná príležitosť na dialóg o kvalitnej architektúre medzi architektmi na jednej strane a jej užívateľmi na strane druhej. CE.ZA.AR nemá a ani nemôže mať ambíciu „prevychovávať“ kohokoľvek, ale môže na reálnych príkladoch ukázať cestu ku kvalite a to zďaleka nielen na základe povrchovo (a povrchne) vnímaných najmä vizuálnych kvalít, ale v celom komplexe funkčných, prevádzkových, ekonomických, ekologických, historických, kultúrnych a sociálnych parametrov diela. Spätná väzba je pre architekta veľmi cenná, prirodzene, predovšetkým zo strany klienta, pre ktorého je budova, alebo exteriérová, či interiérová realizácia primárne určená. Preto je jeho spokojnosť základným barometrom architektovho alebo architektkinho úspechu. Pretože sa však absolútna väčšina našich prác stáva na dlhú dobu súčasťou verejne vnímaného priestoru, alebo s ním nejako súvisí, je nemenej dôležitá aj interakcia architekta a jeho diela s verejnosťou. Tento rozmer architektonickej tvorby, ktorá nie je ignorantská nielen voči svojmu bezprostrednému okoliu, ale i k životnému prostrediu v širšom rámci, je pozorne sledovaný aj pri hodnotení medzinárodnou porotou.

Celý rozhovor nájdete v novembrovom čísle…


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
archív SKA
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux