späť na obsah časopisu

O meste uprostred provincie Sichuan som len čítal a slýchal až do momentu, keď sme sa v roku 2011 zapojili do súťaže na polyfunkčný vežiak na nábreží nového CBD (Central Business District). Náš súťažný návrh napokon vyšiel ako víťazný a počas nasledujúcich rokov som sa sem niekoľkokrát ročne vracal.
Mesto malo povesť najkriminálnejšieho sídla v celej krajine, prudko znečisteného ťažkým priemyslom s nepredstaviteľným počtom obyvateľov, ktorý sa oficiálne uvádza asi 31 miliónov. Pri detailnejšej analýze som zistil, že toto číslo je výsledkom administratívnej hranice z roku 1997 a v samotnej urbanite býva asi 7 miliónov. V čase, keď sme začali pracovať na projektoch, vrcholila aféra okolo miestnej politickej špičky Bo Xilai. Muž, ktorý mal veľkú šancu stať sa prezidentom Číny, skončil vo väzení kvôli korupčným škandálom a aj jeho manželka kvôli vražde. Často som dostal otázku: Aký je Chongqing? Veľa ľudí o ňom počulo, ale málo ľudí ho zažilo. Postupne som si odpoveď vyšperkoval do takejto podoby: „Je fakt zaujímavý. Akási čínska verzia Hongkongu, kde namiesto mora majú dve rieky a hmlu.“ Topografia je členitá, napríklad na našom projekte Guohua Financial Center bol medzi južnou a severnou hranicou pozemku výškový rozdiel 36 metrov. Na miestne pomery ide o úplne normálny jav. V meste sú bežné verejné výťahy, ktoré pomáhajú ľudom prekonávať výškové rozdiely. Podnebie je teplé, vlhké a darí sa vegetácii. Spolu s mestami Hangzhou, Nanjing a Wuhan patrí medzi „horúce kotle“ Číny. Čiže v lete je v nich teplo ako v kotle. Staršie budovy sú prerastené živelnou až pralesovitou zeleňou. Ak sa mi zdal Šanghaj ako uprostred stavebného rozmachu, tak Chongqing bola steroidná verzia takého rozmachu. Nebol mestský blok, kde by sa neodohrávala istá stavebná činnosť, azda na každú stavbu pripadala jedna demolácia. Neváhali odstreliť sotva pätnásťročné stavby, aby uvoľnili miesto novým a väčším projektom. Čo bol napríklad aj prípad megalomanského projektu singapurského developera Capitaland, pod názvom Raffles City, v jedinečnej polohe na sútoku dvoch riek Yangtze a Jialing. Architektom je Moshe Safdie a projekt je akoby steroidnou verziou singapurského Marina Bay Sands. Spomínaná hmla je tu približne 300 dní v roku.


Autor
Ing. arch. Michal Suchánek

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux