späť na obsah časopisu

Pokiaľ ide o zabezpečenie tepelnej pohody, v našich podmienkach sa kládol vždy dôraz na vykurovanie – chladenie začína byť akútne až po príchode horúcich liet a módy celopresklených fasád. Vykurovaním, chladením a ohrevom vody sa zaoberá ďalšia časť deviatej kapitoly knihy NEED – Navrhovanie energeticky efektívnych domov. Tu sa uplatňujú pasívne aj tradičné prístupy, pozornosť treba venovať využitiu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) – tým je však detailnejšie venovaná desiata kapitola knihy. Kvalitný tepelnoizolačný obal domu, vetranie s rekuperáciou, teplo z vnútorných zdrojov a využitie energie Slnka znížia potrebu tepla na vykurovanie na veľmi nízke hodnoty, v obytných budovách porovnateľné s potrebou tepla na ohrev vody. Preto hľadáme zdroje tepla s primeraným výkonom, vysokou účinnosťou a nízkymi stratami. Aké sú naše možnosti?
Bežné kotly (u nás obvykle na plyn) sa môžu uplatniť aj v energeticky úsporných budovách, sú investične pomerne nenáročným riešením (aj pri zarátaní komína a údržby). Volíme čo najúčinnejšie a výkonovo primerané modely kotlov – pre rodinný dom s tepelnou stratou okolo 2 kW to nemusí byť jednoduché.
Centralizované zásobovanie teplom (CZT) je pre nás zaujímavé len v prípade, že straty tepla v rozvodoch sú veľmi nízke. Výhodné je najmä vtedy, ak využíva odpadové teplo z priemyslu, geotermálnu energiu, kogeneráciu alebo spaľovanie drevnej štiepky či slamy. Ak kúrime uhlím či plynom, legislatívne „zakonzervovanie“ CZT bráni výraznejšiemu znižovaniu emisií CO2 a spotreby primárnej energie.
Termické solárne kolektory sú najbežnejším spôsobom zvýšenia efektívnosti prípravy teplej vody, dodávajú nám pre ňu teplo (takmer) zdarma. Žiaľ, nemáme ho k dispozícii rovnomerne počas dňa, týždňa či roka, preto kolektory dopĺňame akumulačnou nádržou. Rozumne dimenzovaný solárny systém pokrýva dve tretiny až tri štvrtiny potreby tepla na ohrev vody, zvyšok zabezpečujeme najčastejšie elektrickým ohrevom. Na podporu vykurovania solárny systém obvykle nevyužívame – v zime je proste málo slnečného svitu...


Autor
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD., Inštitút pre pasívne domy

Fotografie (vizualizácia)
Ra Boe (WMC), REHAU
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
Active House Award, Velux